Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Slaný (Kladno, Slaný)
Článek
    Apatite Enrichment in Nephelinite from Slánská Hora Hill, Central Bohemia
    Apatite fission track implications for timing of hydrothermal fluid flow in Tertiary volcanics of the Bohemian Massif
    Cuticles of Cordaites from the Westphalian, Stephanian and Autunian of the Bohemian Massif (Czech Republic) (a preliminary study)
    Dobývání kounovské sloje na Slánsku a Rakovnicku
    Důl Slaný - šachta s nejkratší životností
    Geologická dokumentace obchvatu silnice I/7 kolem Slaného (12-23 Kladno, 12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Juditin most v Praze a "petřínské" železité pískovce : 12-24 Praha
    Kumulace apatitu v hauynickém nefelinitu ze Slánské hory
    Polymetalická mineralizace v proterozoiku v podloží karbonské pánve na dole Slaný
    Přehled historicky doložených úvodních důlních děl
    Srovnání geotechnických vlastností horninového masívu některých uhlonosných pánví Českého masívu
    Vliv geologické stavby fundamentu na uhlonosnost svrchnopaleozoických pánví středočeské oblasti