Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Slovensko
Článek
    1st European Conference on Landslides
    3-D monitoring of active tectonic structures in the Western Carpathians
    5 - Svahové deformace bradlového pásma v Červeném Kameni a na Vršatci
    6 - Hrazená jezera v Zápechové
    The 9th Czech-Polish-Slovak Palaeontological Conference
    11. konference o mladším terciéru v Brně
    12. konference o mladším terciéru, Brno 20.-21.4.1998
    14A-sheet silicates in clay fraction of recent river sediments in Czechoslovakia
    50 years of geological cooperation with the Czech Republic and the Slovak Republic - the Austrian point of view
    63. sjezd Polské geologické společnosti a některé současné problémy geologie karpatského flyše
    Abraham Werner und der "Workshop" von Schemnitz 1786
    Acidification of lakes in Czechoslovakia
    Activity timing of the main tectonic systems in the Carpathian-Pannonian region in relation to the "roll-back destruction of the lithosphere"
    Additions and revisions to the Early Miocene flora of Lipovany (Southern Slovakia)
    Agglutinated foraminifera from the Spiroplectammina carinata Zone (Middle Badenian) of the NE part of Vienna Basin (Slovak part)
    Agglutinated foraminifera from the Spiroplectammina carinata zone (Middle Badenian) of the NW part of Vienna basin (Slovak part)
    Agglutinated foraminifers from the Upper Senonian to Paleogene flysch of the Middle Váh valley (Súlov, Javorníky, Biele Kartpaty Mts) Slovakia
    Akademik Radim Kettner - spolutvorca modelu stavby centrálnych Karpát
    Akustická impedance a elastická anizotropie některých hornin Veporid
    Albian non-calcareous dinoflagellates of the Western Carpathians
    Alkaline Volcanism in the Mesozoic and Cenozoic history of the Western Carpathians Mts.
    Alpine foreland-problems of Quaternary stratigraphy, nomenclature and interpretation
    Alpinská křídová deformace variské kůry v Západních Karpatech: výsledek subdukce a počínající kolise
    Ametysty České republiky a Slovenské republiky
    Aminostratigraphy of Central European loess cycles: introduction and data
    Ammonite stratigraphy of the pre-Albian Lower Cretaceous formation of the Western Carpathians (Czech and Slovak Republics)
    Ammonium Content in the Hercynian Granites of the Western Carpathians and its Petrogenetic Significance
    Amonity albu z jaskyne Mokrá diera v Javorovej doline (vysokotatranská sukcesia, Vysoké Tatry)
    Amplitude spectra of surface waves generated by shot-hole explosions
    Analysis of foraminiferal assemblages from the Western Carpathian Lower Miocene using special statistical methods
    Analysis of the factors affecting natural oxidation of coal matter
    Analýza zemetrasení použitých na určenie tektonického napätia v oblasti Malých Karpát
    Andorit IV a andorit VI z Dúbravy v Nízkych Tatrách (Slovenská republika)
    Andorit VI z antimonitovej mineralizácie v Spišsko-gemerskom rudohorí (Zlatá Idka, Dobšiná-Tiefengründel)
    Anomální geomagnetická pole vnitřního původu při východním okraji Českého masívu
    Application of electrical resistivity tomography (ERT) in the study of various types of slope deformations in anisotropic bedrock: case studies from the Flysch Carpathians
    Aptian and Albian ammonites in the Western Carpathians (the Czech and Slovak Republic)
    Aptychi and stratigraphy of the Lower Cretaceous in the Western Carpathians : Proceedings of the 4th International Cretaceous Symposium, Hamburg 1992
    Ar-Ar thermochronology in transpressive zones: from numerical modelling towards natural examples (Western Carpathians)
    Aragonit a další jeskynní minerály
    Aragonit, nerost, který vstoupil do dějin mineralogie
    Aragonit v československých jeskyních
    Aragonit z Podrečan
    Are granitic pegmatites a toy for descreptive mineralogists or a useful tool for geologist?
    The Arvicolids from Arondelli-Triversa: a new look
    An assortment of palaeopathological findings from the anthropological collection of the Institute of Archaeology in Prague in funds of the National Museum
    Atmospheric pollution by bismuth, antimony and lead since the Bronze Age in Central European lake cores dated by 210Pb and 14C
    Aurum vegetabile - rostlinné zlato
    Automatization of the base surface delimitation - case study in Fatransko-Turčiansky region
    Bacterial extraction of sulphur from preleached chalkopyrite
    Badania magnetotelluryczne w Polsce - przeszlosc, stan obecny i plany na przyszlosc widziane z perspektywy Przedsiebiorstwa Badan Geofizycznych
    Bahenní železné rudy v krasových výplních lomu Gombasek ve Slovenském krasu
    Balanced geological cross section of the NW part of Outer Flysch Carpathians
    Bank deformations on some water reservoir in Bulgaria and Czechoslovakia
    Bánovská kotlina Depression (northern part of the Danube Basin); Neogene stratigraphy and geological development
    Banská hydrogeologická mapa nováckeho ložiska, zostavená s ohľadom na ochranu kúpeľov Bojnice
    A Bátaapáti (Üveghutai)-telephely földrengéskockázatának értékelése
    The beginning, development and termination of the Middle Miocene Badenian salinity crisis in Central Paratethys
    Beryl composition and evolution trends: an example from granitic pegmatites of the beryl-columbite subtype, Western Carpathians, Slovakia
    Bezpieczeństwo dostaw gazu do krajów Grupy Wyszehradzkiej i państw nadbałtyckich
    Bi-Te minerálna asociácia zo Župkova (Vtáčnik, Slovenská republika)
    Biodiverzita a geodiverzita
    Bioeroze a jeskyně
    Biometrical characteristics of discoliths Pontosphaera ex gr. multipora Kamptner (Roth) 1970, Egerian of the SE part of the Rimava basin, southern Slovakia; paleoecological (and taxonomical) aspects
    Biostratigrafia a mikrofácie vrchnojurskej a spodnokriedovej panvovej sekvencie v krížňanskom príkrove fatrika (profil Zrázy pri Dolnej Porube, Strážovské vrchy)
    Biostratigrafické výsledky z východnej časti gelnickej skupiny
    Biostratigrafický výzkum křídy ve vnějších Západních Karpatech v roce 2001 (Česká a Slovenská republika) (25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov)
    Biostratigraphy and radiometric dating in the Vienna Basin Neogene (Slovak part)
    Biostratigraphy of Lower Cretaceous of the Manín Unit (Butkov quarry, Strážovské vrchy Mts., Western Carpathians)
    Black coal fly ash as the Si-Al matrix for the heat proof materials preparation
    Boring ichnofossils on mollusc shells from the Late Badenian at Rohožník (Malé Karpaty Mts., Slovakia)
    Budoucnost státních geologických služeb
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea 1993-2005 : seznam publikovaných článků
    Calcareous nannoplankton from the Eggenburgian stratotype and faciostratotypes (Lower Miocene, Central Paratethys)
    Can detailed sampling and taphonomical analysis of Foraminiferal assemblages offer new data for paleoecological interpretations?
    Carbon and hydrogen isotopes in four natural gases from the Slovak and Czech part of the Vienna Basin
    Carnian spire-bearing brachiopods from the Slovak Karst (SE Slovak)
    The Carpathian Foredeep
    The Carpathians: geology and hydrocarbon resources
    Cenozoic convergence history of the Bohemian Massif and Central Western Carpathians
    Central European (Alpine-Carpathian) belt of magnetic anomalies and its geological interpretation
    Cesty za poznáním - část 1: Česká a Slovenská republika
    Changes in the composition of the European snake fauna during the Early Miocene and at the Early/Middle Miocene transition
    Characteristics of the Random Excitation of Mechanical System
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Bílé Karpaty - kraj květnatých luk, bučin a vápenitých pramenišť
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Malá Fatra a výkyvy horní hranice lesa
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Nízké Tatry - horský biokoridor v nitru Západních Karpat
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Slovenský kras - glaciální refugium na okraji Karpat
    Classification of mineral reserves in the former Comecon countries
    Clay and accompanying minerals suspended and deposited in the Danube, Bratislava
    Climate Changes - The Karst Record II. A second meeting on karst and palaeoclimatic reconstruction; Czech Republic, Poland and Slovakia, July 27 - August 9, 2000
    Climate changes in the Early to Middle Miocene of the Central Paratethys and the origin of its echinoderm fauna
    Coal production and coal reserves of the Czech Republic and former Czechoslovakia
    Coaxial magnetic fabrics in the basement rocks of the Western Carpathians: a remnant of the Variscan structure within the Alpine edifice
    Combined magnetostratigraphic, palaeomagnetic and calpionellid investigations across Jurassic/Cretaceous boundary strata in the Bosso Valley, Umbria, central Italy
    Comparison of two methods to assess heterogenity of water flow in soils
    Comparison of U-Series and Radiocarbon Dates of Speleothems
    Compositional variation of biotite from Variscan granitoids in Central Europe: a statistical evaluation
    Compositional variations in ferrotapiolite+tantalite pairs from the beryl-columbite pegmatite at Moravany nad Váhom, Slovakia
    Condition for formation and extension of mineral and textural waters in the Western Carpathians. Monothematic issue dedicated to XXIX IAH congress, 6-10 September 1999, Bratislava, Slovak Republic
    Conservation of geological sites, fossils and rock environment in Czechoslovakia
    Construction of the Moho Discontinuity Map
    Contribution of Geophysics to the Neotectonics and Kinematics of the West Carpathians
    A contribution to taxonomy of some agglutinated foraminifera in the Miocene of Moravia and Slovakia
    A contribution to the study of the basic geological structure on the contact of the West Carpathians and East Alps with the eastern margin of the Bohemian Massif
    Cooling history of Tatric crystalline basement of Nízke Tatry Mts. (Western Carpathians) inferred from apatite fission track and (U-Th)/He analysis - preliminary results
    Correlation of selected late Cenozoic European mammal faunas with the magnetic polarity time scale
    Correlation of the Alpine Flysch-Zone with the Outer Carpathians (including klippen-zones): new data and new aspects
    Correlation of the Neogene floras of Transcaucasia, Ukrainian Carpathians, South Poland and Czechoslovakia
    Correlation on magnetostratigraphy and calpionellid biostratigraphy of the Jurassic/Cretaceous boundary strata in the Western Carpathians
    Correlations of paleogene palynoflora from the Bohemia, Hungary, Slovakia
    Correlations of the tuffitic layers in the Carpathian Foredeep (Czech Republic)
    Cretaceous alkaline volcanism and its products of the outer (teschenites) and the central (alkaline basalts) Western Carpathians: correlation studies
    Cretaceous Collision in the Western Carpathians: Role of Complex Basement Shape on Crustal-Scale Polyphase Deformation Partitioning
    A critical review of 16-17th century reports on meteorite falls in and around Carpathian Basin : (additions and corrections to the NHM Catalogue of meteorites)
    Crocodile remains from the Middle Miocene (Late Badenian) of the Vienna Basin (Sandberg, Western Slovakia)
    Crustal and lithospheric structure of the Carpathian-Pannonian region - a geophysical perspective: regional geophysical data on the Carpathian-Pannonian lithosphere : abstract
    Crustal structure of the Western Carpathians from CELEBRATION 2000 data
    Cryogenic cave calcite from several Central European caves: age, carbon and oxygen isotopes and a genetic model
    The current P-T condition in the Earth's continental crust
    Current results from 3-D monitoring of active faults in the Western Carpathians
    Czech and Slovak Republics
    Czech pollen database (PALYCZ)
    Czech Republic and Slovak Republic
    Czech-Slovakian Traverse
    Čeleď Sciuridae (veverkovití) na neogenních lokalitách Čech (11-14 Cheb, 24-34 Ivančice)
    Čertova pec a její fauna
    Česko-slovenská geologická diaspora 20. století
    Český geológ Jan Krejčí a jeho geografické postřehy o slevenskom území
    Český záujem o jaskyne na Slovensku do roku 1918
    Členitosť kôry a geodynamický model Západných Karpát
    The Črmel basin: sedimentary record of Variscan compression and Early Alpine extension between the Gemericum and the Veporicum terranes (Western Carpathians)
    The Danube Basin
    Datování fosilního půdního komplexu v Modřicích u Brna pomocí racemizace aminokyselin (24-34, Ivančice)
    Deep-Origin Xenoliths in Volcanics of Czechoslovakia
    Deep prospects below the Western Carpathian thrust belt: idea or reality?
    Deep Reflection Seismic Profiling in Czechoslovakia - the ČESLOKORP (Czechoslovak Crustal Reflection Profiling Project)
    Deep seismic profile G: geological interpretation (Inner Western Carpathians, Slovakia)
    Deep Seismic Sounding in Czechoslovakia
    Deep structure of the Western Carpathians
    Definition of delta Body in Northern Closure of the Vienna Basin (Sarmatian, Czech Republic)
    Deformační funkce tektonických struktur v masivu
    Deformation function of tectonic structures in massifs
    Deformation partitioning in the oblique convergent zone of the Eastern Alpine-Western Carpathian junction
    Deformation pattern related to an orogen parallel extension event recorded in the Vepor unit, West Carpathians
    Deformations effects on cracks in massifs and their interpretation
    Density Models of the Earth's Crust Along Seismic Profiles
    Depositional dynamics on flood-plains
    Depositional environments and biostratigraphy of the lower part of Rača Unit Paleogene (Magura Nappe, Outer Carpathians, Eastern Slovakia)
    Depositional systems of the Northern Vienna Basin
    Determination of transport of foraminiferal tests in the fossil record (South Slovakia Basin, Middle Miocene)
    Development of the open land areas during the Miocene in the Czech and Slovak parts of the Central Paratethys
    Development of the Structure and Granite Emplacement along the Boundary between Vepor and Gemer Units (Western Carpathians)
    Diagenesis of two smectite types in the East Slovakian Basin
    Dinoflagellate study of the Lower Cretaceous deposits in the Pieniny Klippen Belt (Rochovica section, Slovak Western Carpathians)
    Diplodus sp. (Sparidae, Perciformes): a new fossil record of an articulated skeleton from Devínska Nová Ves (Upper Badenian, Vienna Basin, Slovakia)
    Direct field measurements of contemporary movements on tectonic structures
    Discussion of some thermophile palynomorphs from the Miocene sediments in the Carpathian Foredeep (Czech Republic) and Modrý Kamen basin (Slovakia)
    Displacements registered around the 13 March 2006 Vrbové earthquake M=3.2 (Western Carpathians)
    Dissolution of smectites in hydrochloric acid
    Distribuce SVP v pevných kaustobiolitech
    Distribúcia vybraných ťažkých kovov na haldových poliach Cu ložiska Ľubietová
    Distributional status of Myotis dasycneme
    Do we know everything about physical and chemical formation of groundwater?
    Doc. Ing. Ivan Herčko, CSc. - historik geologických věd a muzeolog
    Doc. RNDr. Ján Jetel, CSc., sedemdesiatročný
    Doplňky pro "Malého průvodce historickými daty"
    Doterajšie poznatky hustotného molelovania Západných Karpát
    Dr. Miloslav Rakús, 8. November 1934 - 23. Mai 2005
    Dr. Tibor Buday se dožívá 85 let
    Draft candidate list of geosites representative of Central Europe
    Drahé kameny na Moravě od konce 18.století do začátku našeho století
    Drahé kameny v moderním šperku
    Dr.Buday v historii československého geologického výzkumu a průzkumu
    Druhotné nerosty mědi na českých a slovenských nalezištích
    Dřevité opály z Vel'kého Ďuru : nálezová zpráva
    Dust Storms in Moravia and Silesia
    Dynamics of Mesozoic pre-orogenic rifting in the Western Carpathians
    Early Cretaceous ammonites from the Butkov Quarry (Manín Unit, Central Western Carpathians, Slovakia)
    Early Cretaceous sedimentary changes in West-Carpathian area
    Early Cretaceous stratigraphy, palaeogeography and life in the Western Carpathians
    Early Sarmatian biota in the northern part of the Danube Basin (Slovakia)
    Early Tithonian serpulid-dominated cavity-dwelling fauna, and the recruitment pattern of the serpulid larvae
    Earthquake hazard assessment of the Bátaapáti (Üveghuta) Site
    Earthquakes in the Czech Republic and surrounding regions in 1995-1999
    Eclarite and associated Bi sulfosalts from the Brezno-Hviezda occurrence (Nízke Tatry Mts, Slovak Republic)
    The effect of As-Sb substitution in the Raman spectra of tetrahedrite-tennantite and pyrargyrite-proustite solid solutions
    The effect of composition of dioctahedral Na-smectites on their swelling
    Effective rates of groundwater mineralization in the Bohemian Massif and the Carpathians
    Effects of Iron Oxidation State and Organic Cations on Dioctahedral Smectite Hydration
    Ehem. Tschechoslovakei/Former Czechoslovakia. Part I : Europe and Asia
    Ekologie při těžbě nerostných surovin pomocí trhacích prací
    Ekonomika zlata a stříbra na našich ložiskách
    Elektrická vodivost granitoidů Západních Karpat
    Element mobility and fluid path ways during feldspar alteration: textural evidence from cathodoluminescence and electron microprobe study of an example from tonalites (High Tatra, Poland-Slowakia)
    Element mobility during feldspar alteration: textural evidence from cathodoluminiscence and electron microprobe study of an example from a tonalite (High Tatra, Poland-Slovakia)
    Engineering geodynamics: a theme of recent Bulgarian-Czechoslovak cooperation (Introductory Note)
    Engineering-geological evaluation of climatic effects in the cyclic character of slope movement activity
    Environmental Chemistry of Beryllium
    Environmental geologic mapping in Czechoslovakia
    Environmental geological maps (1:50 000) in Czechoslovakia
    Environmental policy of the Central European countries
    Eocenní koráli rodu Balanophyllia z lokality Skačany, borovské souvrství (podtatranská skupina)
    Eocenní koráli z lokality u obce Jaseno, borovské souvrství (podtatranská skupina)
    Epsomit : Nález velkých akumulací epsomitu na ložisku Šturec v Kremnici (Slovensko)
    European Suture in the Carpathians and the Scientific Problems of the Orava Deep Drilling Project
    Evaluation of the medium-range European flood forecasts for the March-April 2006 flood in the Morava River
    Evolution of the Carpathian Flysch belt in Moravia and Western Slovakia
    Evolution of the Outer Carpathian Accretionary Wedge
    Evolution of the Snake Fauna of Central and East Europe During the Miocene
    Evolutionary model for exhumation of the Meliata blueschists, Western Carpathians (Slovakia)
    Evropská a slovenská energetická politika
    Exotic detrial pyrope-almandine garnets in the Jurrassic sediments of the Pieniny Klippen Belt and Tatric Zone: where did they come from?
    Experience with long term experimental exposure of building stones
    Exploring for Hydrocarbons Under Thrust Belts - A Challenging New Frontier in the Carpathians and Elsewhere
    Factors controlling progressive deformation of heterogeneous lithosphere: example from Western Carpathians
    Faktory ovlivňující předpovědi režimu podzemní vody
    Fe-sulfáty z magnezitového ložiska Bankov u Košic
    Ferric tourmaline from Ti-hematite-adularia-quartz segregation lens in metaarkose
    Fialova sopka Putikov vršok v roku 1952 a súčasný stav jej poznania
    The first finding of Rupelian nannoflora in the Turčianska kotlina depression
    Fluid inclusion, stable isotope and geochronologic evidence of Cretaceous collision-related formation of hydrothermal veins in the Gemeric basement (Western Carpathians)
    Flyšové pásmo na styku Západných Karpát a Východných Álp
    Focus on fossil mammals: life story of Oldřich Fejfar
    Foraminifera and calcareous nannoplankton from the "Rzehakia (Oncophora) Beds" in the Central Paratethys
    Foraminifers and microbiostratigraphy of Central-Carpathian Paleogene of Bánovská kotlina depression
    The formation of stromatactis-type fenestral structures during the sedimentation of experimental slurries - a possible clue to a 120-year-old puzzle about stromatactis
    František Říkovský
    František Slavík 1876-1957
    František Vitásek
    From extension to compression: Late Miocene stress inversion in the Alpine-Carpathian-Pannonian transition area
    Fyzikálno-optické vlastnosti pevných roztokov Au a Ag
    Fyzikálno-optické vlastnosti pevných roztokov Au-Ag
    Gahnit ZnAl2O4 - typický spinel granitických pegmatitů
    The geochemistry of phosphorus in different granite suites of the Western Carpathians, Slovakia: the role of apatite and P-bearing feldspar
    Geochronological constraints of Mesozoic and Tertiary reworking of Paleozoic basement units in SW Carpathians
    Geochronology of Neogene magmatism in the Carpathian arc and intra-Carpathian area
    Geodiverzita - opomíjený aspekt ochrany přírody a krajiny
    Geodynamic evolution and palaeogeography of the Polish Carpathians and adjacent areas during Neo-Cimmerian and preceding events (latest Triassic-earliest Cretaceous)
    Geodynamic evolution of the orogen: the West Carpathians and Ouachitas case study
    Geodynamic Evolution Stages in the Outer Carpathians
    Geodynamics and generation of hydrocarbons in the region of the Vienna basin, Austria
    Geoelectrical imaging of slope deformations - towards repeated measurements, effective electrode array and limitations
    Geofond - National Information Centres, systems and services of the Czech and Slovak Republics
    Geofyzikální a geologické rajonování
    Die "geognostische" Gliederung der Karpaten und Alpen durch BORN und FERBER (1770/71) als Grundlage der "Klassifikation der Gebirgsarten" von C.M. HAIDINGER (1785)
    Geológia severného svahu Šahanskej antiformy
    Geological and geophysical models of the Outer/Inner West Carpathian contact zone
    Geological and Petrologic Models of the Earth's Crust Beneath Czechoslovakia
    Geological and Petrological Models of the Earth's Crust in Central Europe. Reviews of Geologic Investigations by Drilling
    Geologická mapa 1:500 000 moravské části vídeňské pánve (34-42 Mikulov, 34-23 Břeclav, 34-21 Hustopeče, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín, 34-24 Holíč, 25-33 Uherské Hradiště, 35-11 Veselí na Moravě)
    Geologický vývoj južnej časti výplne Turčianskej kotliny
    Geomagnetic Anomalies and the Crystalline Basement of the Vienna Basin
    Geomorphic research on the present-day processes and landforms in the Western Carpathians in the Czech Republic
    Geomorphological information system: idea and options for practical implementation
    II. Geotectonic background of origin of Western Carpathian sedimentary Basins
    Gerhard van Swieten a vznik vysokého báňského školství v habsburské monarchii
    Glacial Cycles and Mammalian Biodiversity of Central Europe: Large Scale Migrations or Vicariance Dynamics?
    Glass in Czechoslovak volcanics
    Globálně tektonické interpretace paleomagnetických dat odvozených na fanerozoických horninách Českého masivu a Západních Karpat (Synopsis)
    Gobius brevis (Agassiz, 1839), a gobiid fish with otoliths in situ (Pisces, Teleostei) in the Karpatian (Lower Miocene) of the Vienna Basin : dedicated to our friend and colleague Ortwin Schultz for his 65th birthday
    Grafit z hydrotermálne mineralizovanej brekcie v Novoveskej Hute (Spišsko-gemerské rudohorie)
    Gravettian and Epigravettian Chronologies in the Middle Danube Area
    Gravitational effect of distant Earth relief within the territory of former Czechoslovakia
    Gravity anomaly map of the CELEBRATION 2000 region
    The gravity flow dynamics of submarine fan sedimentation in the Magura Basin of the Western Carpathians (Magura Nappe, Slovakia)
    Ground-Water Residence Time in Crystalline Rocks
    Grundwasserschutz und Abdichtungsmassnahmen mit Soilcrete-jet grouting
    Gundersheim 4, a third Ruscinian micromammalian assemblage from Germany
    Habsburgs Universitäten, Hochschulen und Akademien und deren Nachfolger auf Münzen und Medaillen
    Halimedaites carpaticus gen. n. sp. n., "Body Fossil" from the Carpathian Flysch of Czechoslovakia
    Hauterivian/Barremian boundary in the Western Carpathians
    The Hawley Medal for 2012 to Bronislava Lalinská-Voleková, Juraj Majzlan, Tomáš Klimko, Martin Chovan, Gabriela Kučerová, Jana Michňová, Róbert Hovorič, Jörg Göttlicher, and Ralph Steininger
    Heat flow studies in Central Europe with special emphasis on data from former Czechoslovakia
    Henclová - nová lokalita pseudomalachitu v Slovenskej republike
    Herpetological assemblages from the Pliocene to middle Pleistocene in Central Europe: palaeoecological significance
    High-density nitrogen inclusions in barite from a giant siderite vein: implications for Alpine evolution of the Variscan basement of Western Carpathians, Slovakia
    High-fidelity magnetostratigraphy of Jurassic/Cretaceous boundary limestones at Brodno near Žilina, Western Carpathians
    High-resolution magnetostratigraphy across the J/C boundary strata at Brodno near Žilina, W. Slovakia: definition of two subzones in M19 and M20
    High-resolution magnetostratigraphy across the J/C boundary strata at the Bosso Valley, Umbria, Central Italy : Correlation with the Brodno data
    High-resolution magnetostratigraphy across the Jurassic-Cretaceous boundary strata at Brodno near Žilina, Western Carpathians, Western Slovakia
    High-resolution magnetostratigraphy and micropaleontology across the J/K boundary strata at Brodno near Žilina, western Slovakia: summary of results
    Histoplasma capsulatum - nebezpečí pro návštěvníky jeskyní střední Evropy?
    Historical evolution of gully network on the foreland of the Biele/Bílé Karpaty Mts.
    Historické nerosty popsané ze Španej Doliny na Slovensku
    Hlavní výsledky státního úkolu "Geofyzikální výzkum hlubinné stavby zemské kůry pro potřeby ložiskového výzkumu v ČSSR" za léta 1985-1987
    Holocenní faunogeneze vs. dentální fenotyp hrabošů
    Holubníkový křišťál ze Šobova u Banské Štiavnice
    Horizontální posuny na moravsko-slovenském pomezí
    Hrušovské vrstvy - morské sedimenty vinickej formácie v Krupinskej planine (južné Slovensko)
    Huge contrasts of the lithospheric structure revealed by new generation seismic experiments in Central Europe
    Hustotný rez zemskou kôrou pozdĺž profilu KP-IV
    Hutnictví železa v 8.-11.století na západní Moravě
    Hydrological regime of the riparian landscape of the Morava river in the light of the past and recent changes
    Hydrological research in experimental and representative catchments in Czech Republic and Slovak Republic
    Hydrologický režim podzemních vod a pramenů
    Hydrologický výskum v experimentálnych a reprezentatívnyh povodiach Českej a Slovenskej republiky
    Hydrologický výskum v malých povodiach v bývalom Československu v kontexte medzinárodnej spolupráce
    Hydrotermálna mineralizácia v terciérnych neovulkanických komplexoch na južných svahoch Štiavnických vrchov vo vrtoch PKŠ-1 a GK-6
    Hydrothermal assemblage of Cl-, F- and OH-bearing apatite-group minerals from Maglovec, near Prešov, Slovakia
    Hynutí lesů, hrozba eroze a svědectví svahovin : archiv plný pádných svědectví
    Iconography to the taxonomic revision of the Cretaceous to Paleogene Recurvoidinae (Foraminiferida) of the Alpine-Carpathian realm
    Identification of the Norht European platform below the eastern part of the Western Carpathian Flysch belt : abstract
    Important agglutinated foraminifers in the Miocene of Moravia and Slovakia
    Increasing impact of antropogenic activities upon natural slope stability
    Ing. Jiří Kališ, CSc. Sedemdesiatpäťročný
    Integrated biostratigraphy of Lower Cretaceous of the Manín Unit (Strážovské vrchy, Western Carpathians)
    Integrated geophysical, structural geology and petrological studies of the continental lithosphere in the Western Carpathians
    An integrated stratigraphy of the Pannonian (Late Miocene) in the Vienna Basin
    Integrated stratigraphy of the Sarmatian (Upper Middle Miocene) in the western Central Paratethys
    Internal flow fabric study of viscous lava domes in Central Slovakia by means of AMS and quantitative microstructural study
    Interpretation of the dispersion curves of short-period Rayleigh waves observed in the West Carpathians
    Interpretation of the Geomagnetic Anomalies Between the Bohemian Massif and the Inner West Carpathians
    Interpretation of the last-glacial vegetation of eastern-central Europe using modern analogues from southern Siberia
    Investigation on stability of mountainous EUPOS sites' coordinates
    Inženýrskogeologický rozbor vlivu klimatu na cyklické změny aktivity svahových pohybů
    Isostatic State of Czechoslovak Territory
    Isotopic composition of miocene fossils and sediments from Rohožník (Vienna basin, Slovakia) and their paleoenvironmental implications
    Ján Seneš 3.2.1924 - 28.5.1192
    Jeskyně, člověk a krajina na příkladu neolitu a staršího eneolitu Západních Karpat
    JUDr. Ladislav Chvála - příklad sběratele minerálů
    Jurassic brachiopods and sedimentological study of the Babiná klippe near Bohunice (Czorsztyn Unit, Pieniny Klippen Belt)
    Jurassic-Cretaceous controversies in the Western Carpathian Flysch: the "black flysch" case study
    Jurassic paleogeography of the Pieniny and Outer Carpathian basins
    K 85. narozeninám Ing. Vlastimila Myslila, CSc.
    K-Ar dating of illite fundamental particles separated from illite-smectite
    K distribuci hlavonožců v pelagických uloženinách spodní křídy na Strážovské hornatině
    K pôvodu minerálnych vôd flyšového pásma a predhlbne Západných Karpát
    Kamenný mozek : výlitek mozkovny neadrtálce, Hrádok v Gánovcích na Spiši
    Die känozoischen Filholiidae Wenz 1923. Teil 3, Die miozänen Vertreter der Gattung Triptychia (Gastropoda, Pulmonata, Clausilioidea)
    Karbonátové metasedimenty amfibolitovej fácie klátovskej skupiny (staršie paleozoikum, gemerikum, Západné Karpaty)
    Karpat - stupeň regionální stratigrafické škály Centrální Paratethydy a jeho problematika
    Karpatská oblast Slovenska a Moravy v poslední době ledové
    Kmeny dřevných opálů "na stojato"
    Koncepcia základnej hydrogeologickej mapy ČSSR 1 : 200.000
    Koninckit, evansit, vashegyit a volborthit z Kocihy u Rimavské Soboty (Slovensko)
    Konkurenceschopnost českých hornických technických památek ve srovnání s obdobnými památkami Polska a Slovenska na trhu cestovního ruchu
    Kontaktní viséit a konkrecionální apatit z jeskyně Domica
    Korelácia mikrofloristických asociácií brakickej a sladkovodnej molasy z Bavorska s mikroflórou neogénu centrálnej paratetýdnej oblasti
    Korodovaný obecný opál z Herľan
    Korytovo-nivné geosystémy a riečna krajina: prieskum a hodnotenie
    Kořenové tvary - biogenní výplň jeskyní a skalních převisů pískovcového pseudokrasu
    Krátke pôsobenie I.A. Borna a F. Pošepného v Banskej Štiavnici
    Krupkait - povstání z popela
    Křemenné geody v kremnicko-štiavnických ryolitech
    Lacustrine fish faunas (Teleostei) from the Karpatian of the northern Alpine Molasse Basin, with a description of two new species of Prolebias SAUVAGE
    Last Glacial paleoenvironments of the West Carpathians in the light of fossil malacofauna
    The last lamellaptychi in the Hauterivian sequence of the Krížna Nappe, Central Western Carpathians
    Late Cretaceous intra-Austroalpine collisional events as evidenced in the Veporic and Gemeric terranes in Slovakia
    Late Jurassic and Early Cretaceous algal and foraminiferal benthic communities and biofacies from the Western Carpathians
    Late Jurassic to Early Miocene tectono-sedimentary evolution of the Magura Basin (Western Carpathians)
    Late Miocene (Pannonian) vegetation from Vienna and Danube basins (Czech and Slovak Republics)
    Late Miocene to Early Pliocene vegetation of southern Europe (7-4 Ma) as reflected in the megafossil plant record
    Late Miocene vegetation from the Vienna Basin (Czech and Slovak republics)
    Late neogene volcanic floras of the Carpathian-Pannonian region, their relation to the intrazonal associations and implications to biostratigraphy
    The Late Palaeozoic of the West Carpathians
    Late Pliocene and Quaternary Mustelidae (Mammalia, Carnivora) from Czech, Moravian and Slovak sites
    Late Sarmatian sediments (Skalica Formation) of the Vienna Basin northeastern margin
    Late Weichselian-Holocene sediments and soils in mid-European calcareous areas
    Launayit - 22PbS.13Sb2S3 - nový minerál na ložisku Sb-rud Dúbrava v Nízkých Tatrách
    Legenda podrobných geomorfologických map : digitální formát
    Leptynite-amphibolite complexes of the Central European Variscides: the Bohemian Massif, and the basement of the Eastern Alps and Western Carpathians
    Ligurian ocean crustal suture beneath the West Carpathians from deep seismic reflection profiling
    The Limestone with "Spirigera" deslongchampsi Suess in the tertiary Conglomerates near Chvalová Village, southern Slovakia
    Limnology of a small, strongly acidified high mountain lake
    Litho- and biostratigraphy of the Lower and Middle Miocene sediments of the Vienna basin (NE part) on the basis of calcareous nannoplankton and foraminifers
    Lithological and biological indicators of orbital changes in Tithonian and Lower Cretaceous sequences, Western Carpathians, Slovakia
    Litostratigrafické vyhodnotenie podložia terciéru z vrtov Závod 85 a 87 (Viedenská panva)
    Loess research in Eurasia: new aspects in geochronology
    Low-grade metamorphic alteration of feldspar minerals: a CL study
    Low-pressure/high-temperature metamorphism of Permian age in the Vepor Unit, West Carpathians
    Lower Aptian Ammonites from the Medziholie locality (the Malá Fatra Mountains, Slovakia)
    Lower Cretaceous Ammonoidea in the Podbranč quarry (Pieniny Klippen Belt, Slovakia)
    Lower Cretaceous dinoflagellate cyst stratigraphy of the Western Carpathians
    Lower Cretaceous sequences of the Manín Unit (Butkov Quarry, Strážovské vrchy Mts, Western Carpathians) - integrated biostratigraphy and sequence stratigraphy
    Lower/Middle Badenian foraminiferal associations from the Vienna Basin (Slovak part) and Carpathian Foredeep: Biostratigraphy and paleoecology
    Ložiska zlata a jejich historická těžba
    Magnetic anisotropy and natural radioactivity in West Carpathian granites
    Magnetic basement complexes in the outside of the West Carpathians and of the Eastern Alps
    Magnetic fabric and ductile deformation differences between the Magura and Krosno groups of thrust sheets of the Flysch Belt of the West Carpathians and their tectonic implications
    Magnetic fabric in Inner West Carpathian rocks and its post-Cretaceous rearrangements
    Magnetic Fabric of the Vel'ká Fatra Mts. Granitic Pluton - A Pilot AMS Study
    The Magnetic fabric of the Vel'ká Fatra Mts.. Part two: emplacement mode of the Hercynian granitic pluton and its relation to the Alpine sedimentary rocks, based on AMS study
    Magnetic field of the Western Carpathians (Slovakia): reflections on the structure of the crust
    Magnetic Properties of Rocks and Their Interpretation
    Magnetická stavba granitických a mezozoických hornín Veľkej Fatry - implikácia na hercýnsky a alpínsky vývoj
    Magnetostratigrafia jaskynných sedimentov a speleogenéza Moldavskej a Jasovskej jaskyne
    Magnetostratigraphic and calpionellid biostratigraphic scales correlation in the Jurassic/Cretaceous boundary strata
    Magnetostratigraphic and micropaleontological investigations along the Jurassic/Cretaceous boundary strata, Brodno near Žilina (Western Slovakia)
    Magnetostratigraphy of cave sediments : application and limits
    Magnetostratigraphy of Jurassic-Cretaceous limestones in the Western Carpathians
    Magnetotelluric Models of Inhomogenity Zones
    Main stages of structural evolution of the Magura Nappe, West Carpathians, Poland
    Malakologický výzkum vápnitých sedimentů z období pozdního pleistocénu-holocénu
    Malakostratigrafický výzkum vybraných kvartérních profilů v Čechách, na Moravě i na Slovensku (12-41 Beroun, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 24-23 Protivanov, 25-13 Přerov, 36-11 Diviaky)
    Malakozoologická charakteristika Bílých Karpat
    Malý průvodce historickými daty
    Malý průvodce historickými daty českého a slovenského hornictví
    Martin Chovan
    Medzinárodná konferencia o antropogénnom ovplyvňovaní a ekologických zmenách v krase ČSFR - Maďarsko, 15.-23.9.1990
    The 8th meeting of the Czech Tectonic Studies Group and the 1st meeting of the Central European Tectonics Group, Hrubá Skála Chateau, Czech Republic, April 24-37, 2003
    The 7th meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Żelazno, Poland, May 9-12, 2002
    Měkkýši svahové kaskádky pěnovců, slínů a almů u Liptovské Lužné v Nízkých Tatrách
    Metamorphic petrology of metabasites from the Branisko and Čierna Hora Mountains (Western Carpathians, Slovakia)
    Mezinárodní seminář Současný stav geomorfologických výzkumů
    Mg- and Fe-metasomatism from Gemer-Vepor Contact Zone
    Microstructural record of an orogen-parallel extension in the Vepor Unit, West Carpathians
    Microstructures and Finite Strain Pattern in Heterogeneous Crustal Extension, an Example from the Vepor Basement of the West Carpathians
    Middle Miocene Plesiodimylus from the Devínska Nová Ves-Fissures site (western Slovakia)
    The Middle Pleistocene revolution and the Central European vertebrate and mollusc fossil record
    III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna w Ostrawie
    Mikroflóra mäkkého sintra zo slovenských jaskýň
    Mikroskopické houby v jeskyních České republiky a Slovenska
    Mineral-melt-fluid composition of carbonate-bearing cumulate xenoliths in Tertiary alkali basalts of southern Slovakia
    Mineralog RNDr. Rudolf Ďuďa CSc. - 60 let
    Mineralogical, chemical and technological characterization of kaolinitic sands from deposit Vyšný Petrovec (South Slovakia)
    Mineralogická expozice Slovenského národného múzea v Bratislavě
    Mineralogické výskumy Františka Ulricha na Slovensku
    Mineralogické výzkumy v Hrušovské jeskyni ve Slovenském krasu
    Mineralogičeskij i mikrostrukturnyj sostav očen´ tjaželych počv ČSSR
    Mineralogy and chemistry of Fe-rich bentonite from the Lieskovec deposit (Central Slovakia)
    Minerály ložiska soli Prešov-Solivar
    Minerály oxidační zóny žíly Krížová, Gelnica, Slovenské rudohorie
    Minulost a budoucnost báňského středního školství
    Minulosť a možnosti hydrologického výskumu v malých povodiach na Slovensku
    Miocene depositional systems and sequence stratigraphy of the Vienna Basin
    Miocene development of the Carpathian arc and Pannonian Basin: subduction driven interaction of the Alps, Dinarides and Balkan lithospheric blocks
    Miocene evolution of landscape and vegetation in the Central Paratethys
    Miocene tectonics at the Alpine-Carpathian junction and the evolution of the Vienna basin
    Mixed layer minerals in the Banská Štiavnica ore district
    Mléko Panny Marie : znal Karel IV. nickamínek?
    Model and Field Studies into the dynamics of Block Slope Structure Formation
    A Model for the Mechanism of the Alpine Overprint of Magnetic Fabric in the Late Variscan Vepor Pluton granitic rocks, Western Carpathians
    Model interpretation of paleotectonic rotations in the Alpine and Variscan collision zones
    Moderní přístup k mapovému fondu v odborném archivu ČGS
    Modifikácia vlastností tetraedritu intenzívnym mletím
    Mokrá Diera in the Javorová valley
    Monitoring mikropohybov v jaskyniach západného Slovenska
    Monitoring tektonických pohybov v dobrovodskej zlomovej zóne
    Monspeliensina and Spiroloxostoma, paleogeografically significant foraminiferal genera from the "Rzehakia (Oncophora) Beds" (Upper Ottnangian, Miocene) in the South Slovak Basin (Central Paratethys)
    Morfostrukturní analýza jako vhodná metoda studia strukturně-geologické stavby aplikovaná na příkladu moravskoslezské oblasti
    Morphogenesis of the Garlika shaft in conditions of the contact karst
    Morphological disparity within Sarmatian and Pannonian populations of Cyprideis from the Vienna Basin
    Morphometrical variability of Helicosphaera ampliaperta (calcareous nannoplankton) in the Central Paratethys: biostratigraphic and paleogeographic applications
    Morphotectonic evidences of the Quaternary geodynamics in selected localities of nuclear power plants
    Morský vývoj v spodnom bádene v strhársko-trenčskej prepadline z pohĺadu foraminiferových, machovkových a ostrakódových společenstiev a palynológie
    Možnosti interpretace transkurentních systémů v Západních Karpatech
    The muddy bottom of Lake Pannon - a challenge for dreissenid settlement (Late Miocene; Bivalvia)
    Multilinear flood routing using empirical wave-speed discharge relationships: Case study on the Morava River
    Myotis horaceki pro Myotis intermedius ZIEGLER 2000 (Chiroptera, Mammalia) (=non Myotis bechsteini intermedius RYBÁR 1976)
    Nabljudenija za tektoničeskimi mikrosmeščenijami v Jevrope v svjazi s zemletrjasenijami v Irane i Turcii v 1997 i 1999 gg.
    Naftová a plynárenská konference v Luhačovicích
    Nález koninckitu u Litošic a jeho srovnání se světovými výskyty
    Natroalunit a natrojarosit zo Šace
    Natural Hazards in the Czech and Slovak Republics
    Několik poznámek k taxonomii vybraných zástupců aglutinovaných dírkovců v miocénu Západních Karpat
    Některé méně známé důkazy o vyspělosti hornictví na území dnešní České a Slovenské republiky
    Neogene agglutinated foraminifers
    Neogene Deformations of the Core Mountains of the Central Western Carpathians as Indicated by Magnetic Anisotropy
    Neogene magnetic imprint detected in the Jurassic-Cretaceous limestone strata in the Tethyan realm
    The Neogene of the Vienna Basin
    Neogene of the Vienna Basin and Alpine-Carpathian Foredeep
    Neogene sequence stratigraphy of the Western Carpathian Basins
    Neotectonics of Poland: A state-of-art review. Neotectonic of Poland: Some new achievements
    Nerastné suroviny na prelome tisícročí
    Nerosty skupiny tetraedritu a jejich výskyt v České a Slovenské republice
    Neues über Victor Leopold Ritter von Zepharovich (* 13. 4. 1830, + 24. 2. 1890) - Leben und Werk des österreichischen Montanisten, Geologen und Mineralogen
    Nevápnitá dinoflageláta spodnokřídových souvrství manínské jednotky v lomu Butkov (Strážovské vrchy)
    New Approach to Interpretation of Superposed Cleavage Patterns in Weak Rocks result of Independent Movements of Rigid Basement Promotories on an Example of the Gemer Unit
    New computing method of wind wave parameters
    New Geophysical Contributions to the Geological Structure of the Contact Zone of the Bohemian Massif and the West Carpathians
    New gravity map of Carpathians
    New Lithostratigraphy of the Hluk Development of the Bílé Karpaty unit
    New methods in foraminiferal and calcareous nannoplankton analysis and evolution of Oligocene and Miocene of the Southern Slovakia
    A new Miocene Bryozoan from the Sarmatian of the Danube basin
    A new ochotonid (Lagomorpha) from the Early Pleistocene of Slovakia
    New Progress in Deciphering Structural and Metamorphic Evolution of the Vepor Basement in West Carpathians
    New Schwagerispira (Brachiopoda) from the Carnian of the Slovak Karst (SE Slovakia)
    New Trends in Geomagnetism VII, palaeo, rock and environmental magnetism : 7th Castle Meeting : Moravany Castle Meeting, Slovak Republic, June 19-25, 2000
    New trends in speleology
    New Upper Jurassic serpulids (Polychaeta, Sedentaria) from the Pieniny Klippen Belt in the Western Carpathians
    Niektoré možnosti využitia štatistického spracovania režimných pozorování
    Niektoré poznatky o režime hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov na území Slovenska
    Niektoré problémy so spracovaním hydrogeologických údajov pre inžiniersko-geologické mapy
    Niobium-tantalum minerals from granitic pegmatites in the Malé Karpaty, Považský Inovec and Žiar Mountains, Western Carpathians, Slovakia
    Niobium-tantalum oxide minerals in granitic and pegmatitic rocks: textural and compositional evidences of magmatic fractionation versus metasomatic processes
    Nivní a lužní půdy
    Nižnjaja granica srednego miocena Paratetisa: sovremennoje položenije po planktonnym mikroorganizmam i korreljacija
    Northern (Slovak) part of the Danube Basin: tectonics, crustal and lithospheric dynamics
    Northern Vienna Basin history: Depositional systems within the Miocene time framework
    Nové biostratigrafické poznatky ze spodnokřídových souvrství manínské jednotky (Strážovské vrchy, centrální Západní Karpaty)
    Nové drahé kameny
    Nové geochronologické údaje granitov kryštalinika Malej Fatry
    Nové litostratigrafické jednotky pannonu vídeňské pánve na Moravě
    Nové nálezy jašteríc (Sauria, Lacertidae) z neogénnych sedimentov Slovenska a Českej republiky
    Nové poznatky geofyzikálneho výskumu terciérnych depresií v západnom sektore pribradlovej zóny s ohľadom na hlbšiu štruktúrnu stavbu
    Nové poznatky o dynamike zemského povrchu Západných Karpát na Slovensku
    Nové poznatky o paleogénnych sedimentoch Malých Karpát
    Nové poznatky o rodu Spiroplectinella Kiselman,1972 (Foraminiferida)
    Nové trendy geografického výzkumu jezer v Česku
    Nové výsledky výskumu magnetickej stavby kryštalinika Považského Inovca
    Nové výsledky získané při korelaci tepelného toku s mocností zemské kůry na území Československa a v jeho nejbližším okolí
    Novoveská Huta - lokalita vzácných sekundárních minerálů mědi
    Nowa generacja programów badan glebokich struktur litosfery; eksperymenty sejsmiczne POLONAISE'97 i CELEBRATION 2000 w Europie Srodkowej
    Numeric classification of belemnites of the genus Duvalia (Bayle et Zeiller)
    Numerická klasifikace některých druhů rodu Duvalia Bayle & Zeiller 1878
    O historii šlichového střediska v Jihlavě a propagátorech šlichové prospekce v bývalém Československu
    Obsidian artifacts from the Neolithic locality Těšetice in southern Moravia
    "Obyčejný" křemen
    Occurrence of calcareous nannoplankton in the Pannonian sediments of Slovakian Neogene basins
    Ochlupka rezavá (Pseudotrichia rubiginosa)
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 9. část, Po klimatickém optimu - mladý holocén
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 10. část, Dnešní příroda a krajina ve světle nejmladší minulosti
    Ochtiná Aragonite Cave (Western Carpathians, Slovakia): morphology, mineralogy of the fill and genesis
    Ochtinská aragonitová jeskyně v slovenském, evropském a světovém kontextu
    Od Společnosti pro báňské vědy ke Společnosti pro soubornou mineralogii
    Ohlédnutí za minulými deseti hydrogeologickými konferencemi
    Ohlédnutí za RNDr. Olgou Kudrnovskou, CSc. (1917-2003)
    The oldest (Late Valanginian) Crioceratitinae (heteromorphic ammonoids) from the Central Western Carpathians (Slovakia)
    Oligocene and Miocene Uvigerina from the western and central Paratethys
    On paleofloristic and paleoclimatic changes during the Neogene of Eastern and Central Europe on the basis of palynological research
    On some computational methods for assessment of bank deformations on water reservoirs
    On the identification of magnetostratigraphic polarity zones
    Opál
    Opál
    Opatovské vrstvy: vrchnoegerské sedimenty delty v Ipelskej kotline
    Opustili nás: docent RNDr. Ján Jetel, CSc. 1935-2005
    Organic matter and fossil content in Serbian oil shales: Comparison with oil shales of Central Europe
    Organic maturation in three West Carpathian Neogene Basins
    Origin and metamorphic evolution of blueschists and very low-grade rocks of the Meliata Unit, Western Carpathians
    Origin and metamorphic evolution of magnesite-talc and adjacent rocks near Gemerská Poloma, Slovak Republic
    Origin of formation waters of S-E parts of the Bohemian Massif and the Vienna Basin
    Orogen parallel extension in the Veporic Unit, West Carpathians
    Osídlení a změny jeskynního prostředí
    Outline of geothermal activity in Czecho-Slovakia
    Ověření recentních zlatonosných rozsypů pod Tribečem
    P-T conditions and an extent of the first Alpine deformation event recorded in the Vepor Unit, West Carpathians
    Palaeobiogeography of the early Cretaceous (pre-albian) cephalopod bearing formations of the Western Carpathians (Czech and Slovak Republic) and the Northern Calcareous Alps (Austria)
    Palaeoecology of Quaternary Mollusca
    Palaeomagnetic investigations in the Biele Karpaty Mts. Unit, Flysch Belt of the Western Carpathians
    Palaeomagnetic Investigations of the Flysch Belt of the West Carpathians
    Palaeomagnetism and palaeogeography of the Western Carpathians from the Permian to the Neogene
    Palaeomagnetism and palaeotectonics of the flysch zone of the Outer Western Carpathians
    Palaeomagnetism, palaeotectonics and palaeogeography of Cretaceous and Cenozoic rocks of the Western Carpathians
    Paleo-stress field and tectonic evolution of the Vienna basin and adjacent areas since the Oligocene
    Paleoclimate inferred from Ursus spelaeus teeth: the evidence from oxygen isotopes
    Paleodiet inferred from Ursus spelaeus ROSENMÜLLER et HEINROTH tooth from Tmavá skala cave (Slovak Republic) using carbon isotope analyses
    Paleoecology and eustasy: Miocene 3rd order cycles of relative sea-level changes in the Western Carpathian-North Pannonian basins
    Paleogene sediments below the base of a Mesozoic nappe in the Humenské vrchy Mts. (Podskalka borehole): Stratigraphic constraints for Tertiary thrust tectonics
    Paleogeografia i tektonika płyt północnej Tetydy i Perytetydy w Polsce i na obszarach przyległych w jurze i wczesnej kredzie
    Paleogeogragia, sedimentácia a biofácie pozdl'ž západokarpatského úseku okraja paleoeuropského šelfu počas spodnej kriedy
    Paleogeography and sequence stratigraphy of the Northern Vienna Basin
    Paleogeography, paleobathymetry and relative sea-level changes in the Danube basin and adjacent areas
    Paleotectonic reconstruction of notrh-west part of Western Outer Carpathians
    Palynological investigation of the basal Tertiary sediments (Paleogene) in western Bohemia and their correlation with the Carpathian region
    Palynologický výzkum mladšího paleozoika zemplinika v okolí ložiska Trňa u Košic
    Pánevní analýza a modelování geotermické historie: extenzní neogenní pánve a příkrovová pásma Západních Karpat
    Pannonian vegetation from the northern part of Vienna Basin
    Parallel intergrowths in cronstedtite-1T: determination of the degree of disorder
    Pasivní okraj severoevropské platformy : možnosti a limity jeho interpretece
    Pb -isotope study of selected European Sb-mineralizations
    The pearceite-polybasite group of minerals: Crystal chemistry and new nomenclature rules
    The Permo-Carboniferous metallogenetic evolution in central Europe - an outline
    Permský magmatický komplex v severnom veporiku: interpretácia z nových datovaní kyslých magmatitov
    Perpendicular Magnetic Fabrics in Granitic Rocks of the Bratislava and Modra Massifs (Malé Karpaty Mts.) and their Tectonic Origins
    Perspektywy międzynarodowej współpracy w zakresie geologii i geofizyki na obszarze Karpat - projekt CARTA
    Petroarcheologické zhodnocení kamenného stavebního materiálu odkrytého při výstavbě kostela na náměstí T.G. Masaryka v Břeclavi
    Petrogenetic relationship between deformation and alteration on the example of the extension tectonics of the Veporicum crystalline basement (Central Western Carpathians)
    Petrogenetic significance of apatite in the granitic rocks of the Western Carpathians
    Petrografický výzkum kamenných artefaktů z pravěku Československa
    Petromagnetic and palaeomagnetic investigations of Jurassic-Cretaceous limestones aimed at magnetostratigraphy in the Mediterranean area
    Plate-tectonic evolution and paleogeography of the circum-Carpathian region
    Pleistocén : historie výzkumů na území bývalého Československa
    Pleistocenní měkkýši od Remenin (Nízké Beskydy, východní Slovensko)
    Pleistocenskie gleby kopalne z epoki paleomagnetycznej Brunhes w lessach czeskich i slowackich
    The Plio-Pleistocene record of Hypolagus (Lagomorpha, Leporidae) from the Czech and Slovak Republics with comments on systematics and classification of the genus
    Pliocene Carnivores (Carnivora, Mammalia) from Ivanovce and Hajnáčka (Slovakia)
    Po stopách skrytých refugií
    Podmíněnost výskytu svahových deformací ve vněkarpatském flyši
    Podmínky vzniku a fyzikálně chemické parametry stefanitu
    Podrečany, naleziště nejkrásnějších krystalů aragonitu
    Podzemní zásobníky plynu - důležitý článek v plynárenské soustavě
    Pojetí morfostrukturní analýzy reliéfu v pracech českých a slovenských geomorfologů
    Poklady z hlubin Země
    Pole napětí na profilu KP III Zakopane - Salgótarján
    The Polish Geological Institute activities in the cross-border geological mapping
    Pollen analysis of the Neogene clay sediments on NE border of the Vienna Basin in Western Carpathians
    Polomec Quarry
    Polydeformational-polymetamorphic evolution of the Vepor Unit, West Carpathians: petrological and microstructural study
    Polyfázový deformační záznam na východním kontaktu veporské a gemerské jednotky Západních Karpat
    Polymetamorphic evolution of pelitic schists and evidence for Permian low-pressure metamorphism in the Vepor Unit, West Carpathians
    Possible Boreal faunal immigration of the Lower Cretaceous ammonites into Outer Western Carpathians related to the global sea level changes
    A Possible palinspastic arrangement during the Jurassic in the West Carpathian territory
    Postavenie bielokarpatskej jednotky v rámci flyšového pásma Západných Karpát
    Postmortem transport and resedimentation of foraminiferal tests: relations to cyclical changes of foraminiferal assemblages
    Posúdenie kvality technologických koncentrátov z ŽB Slovinky
    Povrchové a podzemní tvary ve spišských travertinech
    Povrchové projevy paleozoických struktur na leteckých a radarových snímcích v Hostýnsko-vsetínské hornatině (25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 25-41 Vsetín)
    Pozdnepliocenovyje chiščnyje iz Včelare 2 (jugo-vostočnaja Slovakija)
    Pre-conference fieldtrip: structure and metamorphism of the Meliata Unit
    Preface [special issue dedicated to Miroslav Krs]
    Preliminary excavation results in the Dzerav skala Cave near Plavecký Mikuláš in 2002
    Priepustnosť a prietočnosť pripovrchovej zóny západného úseku flyšového pásma Západných Karpát
    Principal geological and geophysical characteristic of the Alpine-Carpathian Pannonian junction
    Principles of environmental geochemistry
    Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
    Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
    Príspevok k poznaniu vývoja kladzianskeho súvrstvia (mladší karpat) vo východoslovenskej panve
    Príspevok k riešeniu problematiky režimu podzemných vôd v Liptovských Tatrách
    Problems Related to the Role of Shear-bands as Kinematic Indicators
    Prof. Ing. Dr.h.c. Pavel Gabriel, DrSc. 75-ročný
    Prof. Ing. Peter Fečko, CSc., päťdesiatročný : greetings to 50th jubilee
    Professor Burša and quasigeoid determination in Czechoslovakia
    Professor Josef Zemann is the world-renowned scientist
    Projects ALP 2002 and SUDETES 2003 - Continuation of 3D Refraction Seismic Experiments in Central Europe
    Průzkumné práce na povrchovém výchozu žíly Grüner v Banské Štiavnici. 2. část
    První česko-slovenská geologická expedice v Nízkých Tatrách
    Přímá měření současných pohybů na tektonických strukturách
    Přínos metodického geofyzikálního výzkumu pro rozvoj prospekce ložisek uhlovodíků
    Příroda pracuje zadarmo : technické, nebo přírodní rekultivace?
    Přírodní fosfáty mědi
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v Ochtinské aragonitové jeskyni
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí Važecké jeskyně
    Příspěvek k poznání podnikání firmy BAŤA v hornictví
    Příspěvek k výkladu hlavních tíhových struktur na území ČSSR a v přilehlých oblastech
    Pseudokrasové jeskyně a dutiny biogenního původu v neovulkanických horninách
    Quantitative calcareous nannoplankton biostratigraphy of the Oligocene/Miocene boundary interval in the northern part of the Buda Basin (Central Paratethys)
    Quantitative subsidence analysis in the Vienna, Danube and East Slovakian Basins
    Radioaktivita hornin podél česko-slovenské hranice
    Radiocarbon in the air of Central Europe: Long-term investigations
    The radiolarian research into Jurassic radiolarite sequences in the Western Carpathians
    Radiometrické datování trachyadenyitu od Uherského Brodu (magurská skupina flyšového pásma) (35-12 Strání)
    Raman spectra of isolated and interconnected pyramidal XS3 groups (X = Sb,Bi) in stibnite, bismuthinite, kermesite, stephanite and bournonite
    Ranciéit z Malé Viesky u Košic
    Recent allophane coatings from the karst and pseudokarst caves
    Recent allophane coatings from the karst and pseudokarst caves
    Recent displacements registered in selected caves of Dobrá Voda karst area in Slovakia
    Recent tectonic stress field investigations in Poland: a state of the art
    Reconstruction of palaeoclimatic changes in Central Europe between 10 and 200 thousand years BP, based on analysis of growth frequency of speleothems
    Reduction of structural iron in smectites by microorganisms
    Reductive dissolution and Mössbauer spectroscopic study of Fe forms in the fractions of Slovak Fe-rich bentonites
    Refinement of the Crystal Structure of Cronstedtite-1T
    Regionalizace v geologických vědách
    Reinterpretation of the basement of the Eastern Slovakian basin and its correlation with the Carpathian units
    Relationship between the Late Glacial and Holocene vegetation and the animal component of their ecosystem
    Relationships Between Acid Ions and Carbonaceous Fly-Ash Particles in Deposition at European Mountain Lakes
    The relationships between the geological structure and hydrocarbon system in the Slovak part of the Danube Basin
    Relationships of the Bohemian Massif to the West Carpathians based on geophysical data
    Remarks on Biharian bears (Ursidae: Ursus) from the territory of Slovakia
    Remarks on Coniacian microbiostratigraphy in the Tethyan and Boreal realms
    Remarks on Turonian microbiostratigraphy in the Tethyan and Boreal realms
    Report of the geomorphological conference of the Czech Association of Geomorphologists in Šlapanice
    Report on "Accessory Minerals as Petrogenetic Indicators": The joint 15th Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland and the 2nd Central-European Mineralogical Conference at Szklarska Poręba, September 10-14, 2008
    A review of Tertiary floras in the Western Carpathians
    Review of the crust-lithosphere research in the Carpathians
    Review of the Deep Structure Research in the Bohemian Massif and West Carpathians
    A revision of the Tonnoidea (Caenogastropoda, Gastropoda) from the Miocene Paratethys and their palaeobiogeographic implications
    Revitalizace hnědouhelných regionů - od regionálních přístupů k nadnárodním
    Revitalizace, renaturace a ekologicky zaměřená správa vodních toků : dokončení z minulého čísla
    Revize pozdně pliocenních a kvartérních nálezů zástupců čeledi Mustelidae (kunovité šelmy) z území Čech, Moravy a Slezska
    Režim podzemních vod Bytčanské kotliny a jeho ovlivnění vážskou derivací
    Režim podzemních vod s volnou hladinou
    Režim prameňov puklinovo-krasových vôd SV svahov Nízkych Tatier
    The Rheological Parameters Controlling Asymmetrical Cretaceous Extensional Process in the Vepor unit, West Carpathians
    Riftogenic Volcanism in the Western Carpathian Geological History: a Review
    RNDr. Kamil Bílek, CSc. (*25.12.1909 - +19.12.1994). Odešel neobyčejný člověk...
    RNDr. Tomáš Kruťa, CSc., devadesátiletý
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc., osemdesiatročný
    Rochovica Section near Žilina
    Rocks Slopes of the High Tatras Mountains
    Rodochrozit
    Role of uplift and erosion in petroleum systems of the West Carpathian basins in Czech Republic and Slovakia
    Römerit Fe2+Fe3+2(SO4)4.14H2o na ložisku Bankov v Košiciach
    Round anniversary of RNDr. Ondrej Samuel, DrSc.
    Rudní ložiska v díle Jaromíra Koutka
    Rudolf Těsnohlídek a jaskyňa Slobody
    Rychlostní poměry ve slovenské části vídeňské pánve a jejím podloží
    Rynek ropy naftowej w krajach Grupy Wyszechradzkiej i Państwach Nadbałtyckich
    Sapphire from Hajnáčka (Cerová Highlands, southern Slovakia)
    Scandinavian glaciations in the Bohemian Massif and Carpathian Foredeep and their relationship to the extraglacial areas
    Schafarzikite from the type locality Pernek (Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic) revisited
    Sea ways connecting the Filakovo/Pétervására Basin with the Eggenburgian/Burdigalian open sea
    Sedimentary and isotopic record of the Aptian anoxic "Selli" event in the Pieniny Klippen Belt, Slovakia
    Sedimentary, biological and isotopic record of Early Aptian paleoclimate event in the Pieniny Klippen Belt, Slovak Western Carpathians
    III. Sedimentary evolution of Western Carpathian Tertiary Basins
    Sedimente des Wiener Beckens und seiner alpinen und subalpinen Unterlagerung
    Sedimentology and brachiopods of the Lower Jurassic Lúty Potok Limestone (Slovakia, West-Carpathian Klippen Belt)
    Sedmdesát let od založení Československé společnosti pro mineralogii a geologii
    Seismic activity development before stress conditioned strong seismic events in Jelšava mine
    Seismic activity of the Alpine-Carpathian-Bohemian Massif region with regard to geological and potential field data
    Seismic monitoring at the Jelšava deposit
    Seismic section G-L
    Seismicity monitoring at the Lubenik deposit
    Seismogenic zones in the eastern Alpine-Western Carpathian-Pannonian junction area
    Seismotektonická analýza
    Sekundární minerály mědi na lokalitě Farbiště u Ponik
    Sekundární minerály mědi z lokality Špania Dolina na Slovensku
    Sekundární minerály mědi z okolí Ĺubietové na Slovensku
    Selected bibliography of dr. Stanislav Vrána
    Seminář geologů muzeí České a Slovenské Republiky, Prudká na Moravě 2.-5. června 2003
    Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky "Třebíč 2000" - průvodce po exkurzních lokalitách
    Sequence stratigraphy of the Middle Miocene on the northeastern margin of the Vienna Basin
    Serpentinite aggregates for special concretes
    Serpulid worms Mercierella Fauvel, Durandella Dragastan and Carpathian nov. gen. from the Jurassic, Cretaceous and Paleogene of the Western Carpathians
    Serranus budensis (Heckel, 1856) - první nález fosilní rybí fauny ve vnitrokarpatském paleogénu
    Setkání báňských historiků ve Štiavnických horách
    Setkání českých a slovenských hydrologů
    Seznam publikovaných prací RNDr. Tibora Budaye, DrSc
    SGK 2009 : Spoločný geologický kongres Slovenskej geologickej spoločnosti a Českej geologickej spoločnosti
    Siderite mineralization of the Gemericum superunit (Western Carpathians, Slovakia): review and a revised genetic model
    Significance and consequences of Cretaceous convergent tectonics in the Vepor Unit, West Carpathians
    Significance of Praeglobotruncana ex group turona (Olbertz, 1942) in the Cretaceous of the Bohemian Basin and Western Carpathians for the biostratigraphy of the Turonian
    The Skalka travertine mound at Horka-Ondrej near Poprad (Slovakia)
    Skalní města v dolomitech chočského příkrovu
    Skúsenosti s modelovaním ložísk nerudných surovín a projektovanie ich ťažby
    Sledování malých povodí v rámci systému GEOMON
    Sloanea (Elaeocarpaceae) fruits and foliage from the Early Oligocene of Hungary and Slovenia
    Slope deformations of the central ridge of the Kysucké Beskydy Mts (Slovakia)
    Slopes stability of Žilina Water Plant
    Slovenské serpentinity - nedoceněné ozdobné materiály
    Slovenský kras ve světle kvartérní geologie
    The snake fauna of Děvínska Nová Ves (Slovak Republic) in relation to the evolution of snake assemblages of the European Middle Miocene
    Some factors affecting hydrocarbon potential of the Carpathian Tertiary accretionary complex and fore-arc basin (Slovakia)
    Some Results of Geophysical and Drilling Investigations into Upper Lithosphere in Czechoslovakia
    Source Rock Prediction Value: world provinces during Late Jurassic-earliest Cretaceous times and position of West Carpathians in SRPV prediction
    The South Slovakian Basin
    Speleogeneze podél subvertikální pukliny - model vývoje propastí Dolného vrchu
    Speleolaboratory at the Gombasecká Cave - 15th anniversary of the existence
    Speleologický průzkum Dolného vrchu v letech 1984-1993
    Spiriferidní brachiopodi karnu Slovenského krasu
    Společné 3D (třírozměrné) seizmické měření, provedené Geofyzikou, Brno a ÖMV, Wien ve vídeňské pánvi mezi Lanžhotem a Rabensburgem
    Spomienka na RNDr. Františka Fialu, DrSc.
    Srovnání cínonosných granitů Krušných hor a Slovenského rudohoří metodou izogon
    Srovnání ostatních "vřídelních kamenů"
    Srstnatka huňatá (Trichia villosula)
    Stabilitní studie typových modelů svahů v karpatském flyši
    Stable isotope record in Miocene fossils and sediments from Rohožník (Vienna Basin, Slovakia)
    Stable Isotope record in Miocene Fossils and Sediments from Rohožník (Vienna Basin, Slovakia)
    Stanovenie 226Ra využitím sorbentu MnO2 - PAN
    Starnutie pozorovacích objektov na sledovanie podzemných vôd
    Stáří kupy netopýřího guána v jeskyni Domica (NP Slovenský kras) a elektronová mikroskopie exkrementů netopýrů
    Státní geologická služba a 29. mezinárodní geologický kongres v Kjótu
    The stibian mustard gold from the Kriváň Au deposit, Tatry Mts., Slovak Republic
    Stoupové a mlýnské kameny z rudných úpraven v Evropě
    Stratigrafia bádenských sedimentov okolia Stupavy (viedenská panva, Slovensko) a rekonštrukcia paleoekologických pomerov
    Stratigrafická korelace teras Váhu a sedimentů v Demänovském jeskynním systému
    The stratigraphic and paleoenvironmental setting of Aptian OAE black shale deposits in the Pieniny Klippen Belt, Slovak Western Carpathians
    Striepky zo Slovenska
    Stripped Gravity Maps in Czechoslovakia
    The structural position and tectonosedimentary evolution of the Polish Outer Carpathians
    Structural study of acid-treated smectites by IR spectroscopy
    Structure and dynamics of the lithosphere in the Western Carpathians and the Bohemian Massif junction: multidisciplinary geophysical and geological study
    Structure and petrology of the western part of the Meliata Unit, West Carpathians
    Struktura náhodného budícího signálu mechanických systémů
    Strukturně podmíněné svahové pohyby ve východní části Moravskoslezských Beskyd : 25-22 Frýdek-Místek, 25-24 Turzovka
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. V., Otázka přirozeného bezlesí v českých zemích a na Slovensku
    Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu (II)
    A study of volcanic rocks using digital image processing of atellite and geophysical data
    Subfosilní měkkýši ložiska slatin u Spišské Belé východně od Vysokých Tater
    Súčasné biostratigrafické poznatky o hrádockom a gosauskom súvrství
    Súčasné pohyby registrované vo vybraných jaskyniach dobrovodského krasu
    SUDETES 2003 Seismic Experiment
    A summary of results of magnetostratigraphic and micropalaeontological investigations of the J/K boundary strata in the Tethyan realm
    Summer floods in central Europe in 1813 - an analogy to floods of 1997
    The supergene mineral association with brandholzite from Pernek, Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic
    Supergenní minerály mědi z ložiska Gelnica (Slovenské Rudohorie)
    Suprafan and channel-and-levee deposits near Tichý Potok, Levoča Mts.; Central-Carpathian Paleogene Basin, Slovakia
    Survey of the Nassariid gastropods in the Neogene Paratethys (Mollusca: Caenogastropoda: Buccinoidea)
    Survey of the Neogene bats in Czech and Slovak Republic
    Svahové deformace v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Velkého Lopeníku : 35-12 Strání
    Syntectonic Emplacement of Leucogranitic Magma during Oblique Transpression: the Boundary between the Vepor and Gemer Units (West Carpathians)
    Systematic problems of some genera in the superfamily Globotruncanacea Brotzen, 1942
    Šafárka - first palaeobotanical data of the character of Last Glacial vegetation and landscape in the West Carpathians (Slovakia)
    Špania Dolina v roce 1671 v cestopisu Edwarda Browna, M. D. : Edward Brown, M. D.: Durch Niederland /Teutschland /Hungarn /Serbien etc. gethane gantz sonderbare Reisen etc. - Nürnberg 1686
    Štúdium drahokovovej mineralizácie vo vzorkách z depozitov Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici
    Štúdium stabilných izotopov S, C a O v molybdénovo-volfrámovej mineralizácii styčnej zóny gemerika a veporika v oblasti Ochtiná-Rochovce
    Taje hornické krajiny II
    Taranakit (K,NH4)Al3(PO4)3(OH).9H2O vzniknutý rozkladem guána netopýrů v jeskyni Domica (Slovenská republika)
    Tatry v době ledové: mrazová pustina?
    Tectonic Environment and Magnetic Susceptibility of the West Carpathian Granites
    Tectonic interaction between the internides and centralides of the Inner West Carpathians, as indicated by magnetic anisotropy
    Tektonické otřesy z polské části Tater detekované na širokopásmových stanicích provozovaných Ústavem fyziky Země (2004-2005)
    Tektonický vznik paleogénnych panví Západných Karpát
    Telluronevskite, Bi3TeSe2, a new mineral
    Temperature modelling along the profile 2T crossing the West Carpathians
    Terénní činnost mineralogického pracoviště Vlastivědného muzea Olomouc v letech 1990-1995 (2.část)
    Tertiary Avian Localities of Europe: An Introduction
    Tertiary Avian Localities of Slovakia
    Tertiary development of Carpathian-Pannonian region: crustal processe
    Tertiary development of the West Carpathian accretionary wedge : implications for maturation history and sediment provenances
    Ti-bearing andradite-prehnite-epidote assemblage from the Malá Fatra granodiorite and tonalite (Western Carpathians)
    To rotate or not to rotate: Palinspastic reconstruction of the Carpatho-Pannonian area during the Miocene
    Towards vegetation mapping based on the fossil plant record
    Toxicity of arsenic and antimony in the area of Cu-Ag deposit Ľubietová
    Transects across the geological units of the Western Carpathians and interpretation (seismic, gravity, magnetoteluric)
    Transgemerický tektonický systém a jeho interpretace z údajů dálkového průzkumu země (DPZ)
    Tuffites of the Carpathian Neogene Foredeep (Upper Eggenburgian-Ottnangian, Lower Badenian): mineralogy and geochemistry
    Turbidite bed thickness distributions applied in interpretation of submarine-fan depositional environments of the Kyčera Beds (Rača Unit, Magura Group)
    Turmalín ze Spišsko-gemerského rudohoří
    Two new trace fossils in the Czechoslovak Carpathian flysch - result of the activity of eel-like fish (Anquilliformes)
    Typológia zirkónu granitoidných hornín veporského plutónu
    Übersicht der Mikroplankton- und Aptychen-Assoziationen von Oberjura Unterkreide der Krížna-Decke (Zentrale Westkarpaten)
    Účast ČSAV na vývoji československých geologických věd
    10. uhoľná konferencia s medzinárodnou účasťou : Praha 8.-10. jún 2004
    Umwelt-Rekonstruktionen des Orleaniums der Tschechoslowakei
    Understanding and assessing European mineral resources - a new approach using GIS Central Europe
    Unijne programy współpracy transgranicznej Polski
    Upper Badenian Molluscs (Gastropoda, Bivalvia, Scaphopoda) from the Modra-Kráľová locality (Danube Basin, Slovakia)
    Upper Jurassic and Lower Cretaceous facies, microplankton and crinoids in the Kuchyňa Unit, Malé Karpaty Mts.
    Upper Jurassic-lowermost Cretaceous benthic algae from Tethys and the European platform: a case study from Poland
    An Upper Triassic limestone pebble with "Spirigera" deslongchampsi Suess from the southern part of the Western Carpathians, southern Slovakia
    Uranium activates in karst regions
    The use of biological methods in studies of karst
    The utilization of radioactive indicators in the study of underground water movement
    Utilization of synthetic phillipsite as a means for decreasing the concentration of ammonium ions in waste waters
    Úvod a souhrn k semináři Agricolovi žáci
    Vanadové granáty
    Variscan granitoids of central Europe: their typology potential sources and tectonothermal relations
    Vegetation and landscape of W Carpathians (Slovakia, E Moravia) in the second half of Last Glacial period
    Vegetation of the Upper Orava region (NW Slovakia) in the last 11000 years
    Vegetation reconstruction at the NW margin of Lake Pannon using Late Miocene seed and fruit assemblages from Eastern Austria
    Vegetational characteristics in Europe around the late Early to early Middle Miocene based on the plant macro record
    The vertical distribution of microclimatic elements in vertical cave of the 'aven' type
    Vertically decoupled thickening and exhumation processes in orogenic supra- and infra-structure during building of Gemer-Vepor continental wedge
    The Vienna Basin: A Thin-Skinned Pull-Apart Basin
    The Vienna Basin
    The Vienna basin
    Vienna Basin and Adjacent Tectonic Units: Structural-Tectonic Elements Mapped by Means of the Gravimetry
    Vihorlatite, Bi24Se17Te4, a new mineral of the tetradymite group from Vihorlat Mts., Slovakia
    Vladimír Panoš 1922-2002
    Vliv matečných hornin na obsah a distribuci mikroprvků v půdách
    Vodohospodársko-hydrogeologické mapy
    Volba péče o chráněná území
    Vrchný miocén juhovýchodného okraja Malých Karpát (vrt Ma-1, Bratislava)
    Vřetenatka česká (Alinda biplicata bohemica)
    Všechno je jinak : "centrální paradigma" kvartérní paleoekologie v troskách?
    Vulkanologické poznatky Františka Fialu o neovulkanitoch Kremnických vrchov
    Výběr místa investiční akce a střety zájmů (z hlediska ŽP)
    Východoslovenské obsidiány a jejich využití
    Vyhľadávanie telies litotamniových vápencov vo Viedenskej panve pomocou seizmických atribútov
    Výpočet napětí generovaných topografií terénu a hustotními nehomogenitami na profilu KP III (Zakopane - Salgótarján)
    Výpočet převýšení kvazigeoidu astronomicko-gravimetrickou nivelací na počítači. Rozbor přesnosti výsledků
    Výrastlice draselného živca z granitu Žiaru : Variácie ich štruktúrneho stavu a chemického zloženia
    2. výročný predvianočný seminár SGS
    Výstava "Spolupráce slovenských a českých jeskyňářů při výzkumu podzemí"
    Výtěžkové mince - historický doklad o dobývání drahých kovů
    Využití opuštěných děl pro vědecké účely
    Využitie seizmických atribútov pri interpretácii 3D seizmických meraní
    Vývoj a stratigrafické postavenie gregorianskych brekcií bradlového pásma na Východnom Slovensku
    Výzkum krasových sedimentů
    Výzkum mineralizovaných struktur v Tajově u Banské Bystrice
    Výzkum mladopleistocenních a holocenních sedimentů v korelaci s vývojem podnebí
    Výzkum významných pleistocenních lokalit Brno-Stránská skála, Sedlec a Horka-Sv. Ondrej (24-43 Šlapanice, 34-23 Břeclav, 27-34 Kežmarok)
    Význam bělského a klepáčovského zlomového systému a jeho pokračování do Karpat
    Význam Česloslovenské společnosti pro růst krystalů jako profesního sdružení
    Význam grafickej analýzy hydrogeochemických dát pri interpretácii pôvodu minerálnych vôd flyšového pásma a predhlbne Západných Karpát
    Významný geochemik, akademik Slovenské akademie věd, profesor Bohuslav Cambel zemřel
    Významný stratigrafický profil hauteriv-barrem v dobývacím prostoru Lietavská Lúčka
    Vznik rudických a východoslovenských sedimentárních geod a achátů
    Vzpomínka
    Vzpomínka na první dva organizátory a propagátory šlichové prospekce na Slovensku a v českých zemích - Ing. Jána Slávika a RNDr. Ivana Tenčíka
    Vzpomínka na Zdeňka Rotha
    Vztah mezi paleogeografií badenu karpatské předhlubně a vídeňskou pánví
    Vzťah zrážok k režimu studených a termálnych krasových vôd v Západných Karpatoch
    Wall painting damage by salts: causes and mechanisms
    The West Carpathians and Ouachitas: a comparative study of geodynamic evolution
    The Western Carpathian rebus of the Penninicum: an approximation of Alpine model or reality?
    The Western Slovakia extensometer net - targets and current results
    Where are the future resources of metals? : Brief exercise in a standard/target ore prognosis applied to the Czech and Slovak Republics
    Witherit z Vyšné Boce, Slovenská republika
    Z dob českých a slovenských opic : opičí zkameněliny z Koněprus, Děvína, Ivanovců, Hajnačky, Včelárů a Gombasku
    Z nových nálezů minerálů v ČR a SR
    Zagrożenia naturalne w kontekście współpracy zagranicznej
    Zahloubení železniční stanice Bratislava-filiálka
    Zajímavé nálezy nerostů v České republice a na Slovensku
    Zajímavosti a nálezové zprávy - bibliografický přehled za léta 1975-1993
    Zánik ekosystému pleistocénneho - vznik ekosystému holocénneho
    Zaniklá a neplatná česká a slovenská osobní a zeměpisná jména v mineralogickém názosloví
    Západokarpatské fosílne ekosystémy a ich vzťah k paleoprostrediu v kontexte neogénneho vývoja eurázijského kontinentu
    Závěrečná zpráva o činnosti ZO ČSS 1-02 Tetín za rok 1993
    Zdravica k sedemdesiatinám RNDr. Milana Hábera, CSc.
    Zdravica k šest'desiatke RNDr. Michala Elečka, CSc.
    Zelený muskovit z nových lokalit na Slovensku
    Zeolit - persektívna surovina pre stavebníctvo
    Zhodnocení a využití dolomitů v dobývacím prostoru Vel'ká Čierna I v Rajecké kotlině Slovenské republiky
    Zlato v juhozápadnom veporiku
    Zlatonosné zrudnění na lokalitě Harmanec severozápadně od Banské Bystrice (střední Slovensko)
    Zmeny arzenopyritu v priebehu bakteriálneho lúhovania
    Znovunalezení witheritu ve Vyšné Boce aneb staříci nelhali
    Zones of Alpidic subduction and crustal underthrusting in the Western Carpathians
    Zones of Geoelectrical Inhomogeneities
    Zpráva o biostratigrafickém výzkumu spodní křídy manínské jednotky v roce 2002 (lom Butkov, Strážovské vrchy, centrální Západní Karpaty)
    Zwei neue Kupfer-Phosphate aus Lubietová, Slowakei
    Životné jubileum RNDr. Margity Vaňovej, CSc.