Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Sokolovská pánev (Česko)
Článek
    Hydrologické rekultivace jako subsystém rekultivační transformace krajiny
    Miocenní vulkány v sokolovské pánvi
    Návrh stratigrafického členění terciéru sokolovské pánve
    Nová příležitost v krajině - výsypky hnědouhelných lomů
    Ověření stavu zbytkových zásob ve sloji zasažené hlubinnou těžbou metodou jednotkového bloku
    Pevnostní parametry tufitických jílovců Sokolovské pánve
    Po uhlí přijde voda - budoucí jezera ve zbytkových jámách
    Po uhlí přijde voda - budoucí jezera ve zbytkových jámách
    Revitalizace výsypky Silvestr po povrchové těžbě hnědého uhlí
    Území dotčená těžební činností v podkrušnohorských oblastech se v lukrativní podobě vracejí obyvatelstvu : ekologické stopy hnědouhelné těžby v krajině
    Vulkanismus v sokolovské pánvi a jeho vztah k tektonice a uhlotvorbě
    Záchrana unikátních paleontologických vzorků na lokalitách Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s.