Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Stará Ves (Nový Jičín)
Článek
    Deformační závislost modulů pružnosti pískovců
    Disharmonicky zvrásněné hradecko-kyjovické souvrství ve Staré Vsi u Bílovce (jv. část Oderských vrchů, sev. Morava)
    Exkurzní průvodce - Sedimentární a tektonický vývoj synorogenních pánví
    Křemenné žíly z lomu ve Staré Vsi u Bílovce
    Magnetic Fabric in Folds of the Easternmost Rheno-Hercynian Zone
    Sediment provenance and dispersal in a deep marine foreland basin: the Lower Carboniferous Culm basin, Czech Republic