Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Stonava (Karviná, Karviná)
Článek
    Influence of mining seismicity on surface structures in areas with underground mining activity
    The lakes in the Czech Republic - palynological and palaeoalgological study
    Problematika revitalizace vodních toků v poddolovaném území
    Unikátní nález sfaleritu na dole ČSM ve Stonavě
    Verifikace pohybů a přetvoření měřením na pozorovací stanici
    Wyniki analizy pyłkowej osadów organicznych z Katowic - lokalna i regionalna stratygrafia pyłkowa (interglacjał mazowiecki)