Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Svět
Článek
    2. mezinárodní konference o uhlí
    6. mezinárodní sympozium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy 2002" v Idriji (Slovinsko)
    10. Mezinárodní speleologický kongres
    15. světový naftový kongres - Peking, Čína
    18. Pittsburghská uhelná konference, Austrálie 2001
    30. mezinárodní geologický kongres v Číně
    Acidification: Biogeochemical signature of economic and political systems
    Acidification biogeochemical, technological and economic conflict
    The acritarch genus Veryhachium Deunff 1954: taxonomic evaluation and first appearance
    Acritarchs and plate tectonics
    Affinities of Late Devonian Acritarchs from the Madre de Díos Basin, Northern Bolivia: Evidence for Plate Tectonic Interaction between Eastern Laurentia and Western Gondwana?
    Aktualizace některých problémů souvisejících s názory na význam uhlí z hlediska světa a České republiky
    Amfiboly
    Analýza akritarchových společenstev na hranici tremadok-arenig
    Analýza uhlí pomocí radiačního záchytu a nepružného rozptylu neutronů
    Anthropogenic v. geogenic mass movements : Czech case history
    Apokalypsa nebo eden? Horká debata o mýtu a realitě skleníkového efektu
    Aragonit, nerost, který vstoupil do dějin mineralogie
    Aragonity ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Arvicolid rodent biochronology of the Northern Hemisphere.International Symposium "Evolution, Phylogeny and Biostratigraphy of Arvicolids (Rodentia, Mammalia)"
    Assessment and Mitigation of Man-Induced Geologic Hazards Related to Dam Construction and Operation
    Až nám vítr a déšť poručí : koláž poznatků o klimatické variabilitě a nestabilitě
    Biogeochemical methods and geobotany
    Biografický slovník pracovníků v geologii - pokračování
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii
    Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
    Bylo, nebylo-
    Cín
    Cínové a wolframové minerály ve sbírkách Geologického pavilonu prof. F. Pošepného
    Classifcation of the subfamilies of Cleridae (Coleoptera: Cleroidea)
    The classification of granitic pegmatites revisited
    Clay science at the threshold of the new millennium : a look at the history and present trends
    Co je český granát?
    Coraux crétacé de Boheme (Cénomanien supérieur; Turonien inférieur-Coniacien inférieur), République tcheque
    Cretaceous angiosperm flowers: Innovation and evolution in plant reproduction
    Crystal chemical relationships in the tourmaline group: Structural constraints on chemical variability
    Činnost Komise pro geologickou mapu světa (Commission de la Carte Géologique du Monde)
    Činnost Subkomise pro stratigrafii karbonu (SCCS) v období červen 1991-květen 1992
    Čtyři historické smaragdy
    Dévonien
    Diamanty stále vábí : lom a odraz světla v barevných variacích
    Difúzní znečištění vod ve světovém měřítku
    Discriminant analysis of tektite chemical data
    Dispersal of marine fauna and spores of continental plants: Implication for hydrospheric/atmospheric circulation pattern and paleogeography (Devonian, Emsian-Eifelian, NGM-SLM)
    Distribuce prvků v uhlí modelové světové subbitumenní a hnědouhelné sloje
    Distribution of elements in the world lignite average and its comparison with lignite seams of the North Bohemian and Sokolov Basins
    Diverse connections between ores and organic matter
    Diversification and biogeography of scolecodont-bearing polychaetes in the Ordovician
    Dolomit jako sklářská surovina
    Drahé kameny pegmatitů ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Early Palaeozoic palaeobiogeography and palaeoecology of stylophoran echinoderms
    Eklogity v roce 1989
    Ekonomika primárních zdrojů stříbra
    Ekonomika Sn-W rud ze světového a českého pohledu
    Energetické politiky vyspělých zemí a jejich domácí disponibilní palivoenergetické zdroje
    Eocene vegetation patterns reconstructed from plant diversity - A global perspective
    Eroze půd
    ETR en mar-sedimentoj
    Fourth run of the GEOCHIM 2002/UNESCO Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications
    Fyzikální pole Země a geologicko-environmentální vědy
    Genetic significance of phosphorus in fractionated granites: Editorial
    Geobotanika devonu
    Geochemické chování zlata v hydrotermálních systémech
    Geochemické mapování a životní prostředí
    GEOCHIM 2002/UNESCO - Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications
    The geodynamics of landforms hazard processes
    Geoinformatika: ano či ne?
    Geoinformatika: přirozený resultát globalizačního procesu v geovědách
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Geotechnické dny 1999 - Odborný seminář ke stému výročí akademika Quida Záruby, zakladatele československé inženýrské geologie
    Geotermálne mapy vo svete
    Global correlation of Late Cenozoic fluvial deposits (IGCP 449): proceedings of the inaugural meeting, Prague, April 21-24, 2001
    Global distribution of Paleozoic oolitic ironstones
    Globální rozložení napětí podle S.K. Runcorna a vztah k tektonice
    Granát - významná průmyslová surovina
    Granát jako průmyslový minerál
    Gravitationally banded ("Uruguay-type") agates in basaltic rocks - where and when?
    Historické a současné ekonomicko-politické aspekty průzkumu těžby ropy a zemního plynu
    Historie a současný stav ochrany neživé přírody
    Hlubokomořské minerální zdroje - polymetalické konkrece, kobaltonosné Fe/Mn kůry, masivní sulfidy
    Hnědé uhlí a tuhé zplodiny jeho spalování jako zdroj některých stopových prvků
    Hořlavý led: spásný energetický zdroj budoucnosti nebo globální ekologická apokalypsa?
    Hydrológia horských oblastí, medzinárodný seminár organizovaný pod záštitou UNESCO, IAHS, WMO, IAH a FAO
    The ichnogenus Asteriacites: paleoenvironmental trends
    Ichnologie - jiný pohled na živý svět
    IGCP projekt 253 končí
    Impact process: An important geological phenomenon
    Impaktový proces
    Industrial minerals in the age of global economy
    International Symposium "Evolution, Phylogeny and Biostratigraphy of Fossil Arvicolids (Rodentia, Mammalia)", Rohanov, May 20-29,1987:Topics of the meeting and results of the discussions
    The International Symposium: "Paleofloristic and Paleoclimatic Changes during the Cretaceous and Tertiary", Bratislava 13th to 20th September 1992
    Internet - informační dálnice z pohledu užité geofyziky
    Iron-rich chrysoberyl from Kalanga Hill, Muyombe District, north-eastern Zambia
    Jantar, přírodní pryskyřice, organické substance fosilní a recentní
    Jantarová okna do minulosti : inkluze v jantaru vyprávějí o dávné přírodě Země
    Je ochrana půdy nutná? : Degradace půdy v minulosti byla jedním z mnoha faktorů, které přispívaly k zániku civilizací
    Jsou kyselé deště ve světě problémem?
    K obecným a zvláštním trendům vývoje rudné ložiskové geologie a rudného hornictví
    K projektu společného využívání mezinárodních bází Georef a Geobase v systému konsorcia specializovaných (geologických) knihoven
    K přítomnosti a budoucnosti geologických věd
    K světovému trendu rudného hornictví a situaci v ČR
    Kodifikace zkratek minerálů
    Kompasová orientace u některých korálů a rostlin
    Konference o ložiskách nerostných surovin v Leobenu
    Krystalochemie Al-bohatých borosilikátů
    Křemen - nerost sbírkový, užitkový, ozdobný a magický (II)
    Lithium
    Ložisková geologie nerud na přelomu 20. a 21. století
    Ložisková geologie v globalizovaném světě
    Malachit jako drahý kámen je v oblibě již několik tisíciletí
    Mantle lithosphere of Precambrian cratons and Phanerozoic regions - different fabrics expressed in seismic anisotropy
    Medzinárodná klasifikácia pôd, jej súčasný stav a ciele
    Megareefs in Middle Devonian supergreenhouse climates
    Metallogeny of black shales - new results from IGCP 254
    Mezinárodní konference "Geoenvironmentální management a sociální ekonomický vývoj"
    Mezinárodní konference Sediment '96 ve Vídni
    Mezinárodní kongres o brachiopodech
    Mezinárodní stratigrafické zásady a současný stav dělení geologické minulosti
    Mezinárodní vulkanologický kongres IAVCEI (Ankara, září 1994)
    Mezoreliéf a mikroreliéf pískovcových skalních měst a výchozů
    Mikrostruktura dentice bobrovitých
    Milankovičův cyklus zpochybněn?
    Mine Planning and Equipment Selection
    Mineralogie a geneze recentních submarinních hydrotermálně sedimentárních sulfidických rud spjatých s riftovými zónami
    Minerály stříbra
    Minerály stříbra II : Dyskrasit, alargentum, akantit, argentit, stromeyerit, jalpait, mckinstryit, freibergit, argentotetraedrit, argentotennantit, sternbergit, argentopyrit
    Minerály stříbra III: skupina miargyritu-schapbachitu, incait, sylvanit, skupina proustitu-xantokonu a samsonit
    Minulost ještě neskončila
    Mléko Panny Marie : znal Karel IV. nickamínek?
    Modelová studie zastoupení stopových prvků v hnědém uhlí světových pánví
    Mojmír Opletal oslavil své pětašedesátiny
    Nálezy zkamenělých dřev ve světě
    Nechte je žrát kyanidy! : diskuse
    Největší projekt v historii geochemie
    Největší tektity
    Nekovové a kovové sférule ve šlichových vzorcích
    Některé postřehy z konference "Mineral raw materials and mining activity of the 21th century": prognózy vývoje těžby a zásob uhlí v ČR a v jednotlivých revírech, úvahy nad územními a ekologickými limity, podíl uhlí na výrobě elektrické energie, význam využívání alternativních zdrojů
    Neoproterozoic-Early Paleozoic evolution of peri-Gondwanan terranes: implications for Laurentia-Gondwana connections
    Nerostné surovinové zdroje a trvale udržitelný rozvoj
    Nerostné suroviny - tichá ale účinná zbraň
    Nerostné suroviny : situace v postindustriálním období globalizovaného světa
    Nerostné suroviny první poloviny 21. století - současný stav, problémy a perspektivy
    Nerudy míří do třetího tisíciletí
    New information on stratigraphy of the Carboniferous
    News from joint Prague-Freiberg student chapter
    Nové drahé kameny
    Nové minerály. IX
    Nové minerály VI
    Nové minerály VIII
    Nové poznatky o meteoritech ze sbírky Národního muzea v Praze
    Nový mezinárodní program studia globálních změn a geologie
    O čem se hovořilo na 28. mezinárodním geologickém kongresu
    Obsahy stopových prvků v uhlí evropských i světových hnědouhelných pánví
    "Obyčejný" křemen
    Occurrence of Petrarhabdus copulatus (Deflandre) Wind and Wise in the Outer Western Carpathians
    Ochrana životního prostředí před působením kyselých depozic
    Ohlédnutí za 4. a 5. zasedáním o aglutinovaných foraminiferách IWAF (International Workshop on Agglutinated Foraminifera)
    Opál
    OPEC ve světovém hospodářství ropy a zemního plynu
    The Ordovician biodiversification: Setting an agenda for marine life
    Padesát let ediakarské fauny : pátrání po původu fosilií s tělesnou konstrukcí připomínající žíněnku
    Paleobiogeografía de Cyrtinopsidae (Braquiópodos Delthyridina del Silúrico y Devónico)
    Paleozoic lake faunas: Establishing aquatic life on land
    The patterns of enrichment in felsic pegmatites ultimately depend on tectonic setting
    Pavel Linhart sedmdesátníkem
    Perly, perleť a korály
    Perspektivní surovinové zdroje vzácných zemin
    Perspektivy využití zásob uhlí ve světě a v Evropě
    Phyllosilicates in Rivers` : Result of weathering, erosion, transportation and deposition
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth. 2., Historical images of world volcanoes
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth. Historical images of world earthquakes
    Pískovcový fenomén : Srovnání nových červených pískovců ve střední Anglii s českými skalními městy
    Plant megafossils in Devonian stratigraphy: a progress report
    Podzemní skladování
    Pokroky světové geologie v letech 1987-1988
    Pouštní a skalní laky
    Povijest paleobotaničkih istraživanja u Hrvatskoj
    Proč rostou ceny nerostných surovin a co z toho plyne pro budoucí surovinové strategie?
    Průzkumná území OKD, DPB PASKOV, a.s. pro hořlavý zemní plyn vázaný na uhelné sloje (CBM)
    Přehled grafického znázorňování uhlí, přechodných hornin a hornin
    Příspěvek k současné problematice využívání domácích rudních surovin
    Půda je naším největším bohatstvím : neprodávejme pole, může se nám hodit
    Pyroxeny a amfiboly
    Rapid accretion and differentiation of iron meteorite parent bodies inferred from 182Hf-182W chronometry and thermal modeling
    The recognition of terrestrial impact structures
    Relations and Tectonic Setting of Emsian-Eifelian (Devonian) Basins : Implication for Early Variscan Configuration of the Bohemian Massif. 2
    Remarks to prediction and monitoring
    Renesance světových cen základních kovů
    Reports of SGA President and Executive Secretary
    The role of mantle-rooted structural discontinuities in defining 'metallotects'
    Rudolf Dvořák a jeho sbírka minerálů
    Safíry pravé i nepravé : drahé kameny na středověkých uměleckých předmětech
    Sandstone cementation and its geomorphic and hydraulic implications
    Sapindaceous affinities of the Pteleaecarpum fruits from the Tertiary of Eurasia and North America
    Sedimentární acháty
    Sedimentogenéza spraší
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze XII. Křemičitany uranylu
    Seminář z konference o životním prostředí
    Seznam publikací Prof. Zdeňka Pouby
    Skleněné sférule devonského stáří
    Slonovina, mamutovina a další zuboviny, kosti, rohovina, paroží, želvovina a jiné organické části, používané jako drahé kameny
    Sm-Nd isotope tracer study of UHP metamorphic rocks : implications for continental subduction and collisional tectonics
    Současný stav procesů separace fází v praxi uranových úpraven ve světě
    Source Rock Prediction Value: world provinces during Late Jurassic-earliest Cretaceous times and position of West Carpathians in SRPV prediction
    Speciální problémy analýzy geodat
    Stopové prvky v nerostných surovinách hutního průmyslu a jejich využití
    Strategické suroviny včera a dnes
    Stratigraphy of Cretaceous coral genera
    Stříbro a jeho minerály
    Světová produkce mědi
    Světová produkce některých neželezných kovů
    Světová situace v těžbě "base metals" (Cu, Pb, Zn, Sn)
    Světová situace v těžbě wolframu
    Světové a středoevropské perspektivy poptávky uhlí do toku 2030
    Světové surovinové zdroje ropy a zemního plynu : prognózy jejich vývoje a možného dopadu na palivoenergetickou bilanci České republiky
    Světový hornický kongres - World Mining Congress (WMC) : 40. výročí založení
    Sympozium mezinárodní společnosti pro mechaniku hornin : ISRM International Symposium 2006
    Sympozium NEMIRAM 4
    Ťažba stavebných materiálov a jej vplyv na životné prostredie
    Technologické vize pro těžební průmysl na prahu 21. století
    Tektity ve sbírkách Moravského zemského muzea v Brně
    Tepuis : geomorfologie pískovcového fenoménu vlhkých tropů
    Těžba černého, hnědého uhlí a lignitu ve světě v letech 1986-1992
    Těžba kovů platinové skupiny a jejich užití
    Topaz - světová naleziště a přehled a jejich zastoupení v drahokamové kolekci Národního muzea v Praze
    Torbernit Cu(UO2)2(PO4)2.12H2O. Metatorbenit CU(UO2)2(PO4)2.8H2O
    Tournasian-Lower Visean Calcareous Foraminifera: Biostratigraphy and Palaeogeography
    Trendy světové těžby nerudních surovin těžených v současné době v České republice
    Třetí mezinárodní konference o eklogitech
    Třetí pracovní zasedání "Geologové proti ničení životního prostředí"
    Turmalín - elektrický drahokam barvy duhy
    Typen-Katalog der Trilobiten-Sammlung des Naturmuseums und Forschungsinstituts Senkenberg : Typen und Typoide des Senckenberg-Museums, Nr. 86
    Účast České republiky na činnosti Světových hornických kongresů a IOC WMC
    Uhlí, ropa, zemní plyn - světové a naše zásoby, těžba, spotřeba a výhledy
    Uhlí třetího tisíciletí - CLEAN COAL 2000
    Ukládání elektrárenských odpadů a hlušiny v Ostravsko-karvinském revíru a ve světě
    Uraninit
    Uranový průmysl v České republice - historie a současný vývoj
    Úvaha o zdrojích energie pro 21. století
    Uzavření dolu jako obecný problém hornictví
    Vanadové granáty
    Včely jako paraziti a hostitelé v geologické minulosti : (ad Petr Bogusch, Vesmír 82, 501-505, 2003/9)
    Vliv strukturálního uspořádání přírodních objektů na metodiku jejich průzkumu
    Vločková slída
    Voda a poušť
    Voda nad zlato : investice do získávání pitné vody porostou
    Vulkanická skla v roce 1987
    Vymírání velkých savců na sklonku pleistocénu
    Výroba zlata ze zlatonosných rud ve světě - technologické a ekologické problémy
    Využívání odpadů s obsahem ušlechtilých kovů u nás a v zahraničí
    Vývoj a paleobiogeografie žab v druhohorách a počátkem třetihor
    Vývoj cen vybraných nerudních surovin na světovém trhu
    Vývoj cen vybraných nerudních surovin na světovém trhu
    Vývoj názorů na klasifikaci cyklomyárních měkkýšů (Mollusca, Monoplacophora)
    Vývoj použití cínu od nejstarších dob a perspektivy jeho výroby v budoucnosti
    Výzkum hlubinné stavby - základní úkol geologie na celém světě
    Význam armalcolitu v suevitovém tufu pro řešení vzniku matečného kráteru vltavínů
    Význam nerostných surovin pro lidskou společnost
    Wollastonit a jeho ložiska v České republice
    Workshop: State Geological Surveys and Education. Budapest, September 1994
    World coalbed methane projects
    The World Goldpanning Association: a new meaning of the outdated prospection method
    Zahájení projektu IGCP č.294 Nízkoteplotní metamorfóza ('Very Low-Grade Metamorphism')
    Zahraniční obchod s nerostnými surovinami v roce 2001. I. část, Rudy, kovy, palivoenergetické suroviny
    Zahraniční obchod s nerostnými surovinami v roce 2001. II. část, Nerudy, stavební suroviny, vybrané ostatní suroviny a produkty, odpady
    Zajímavosti o kalcitu
    Zasedání projektů Mezinárodního programu geologických korelací v Malajsii
    Zasedání výboru OSN pro přírodní zdroje
    Zeolity jako perspektivní surovina v České republice
    Zlato, jeho odrůdy a nerosty
    Zlato středem pozornosti těžařů na celém světě
    Zoisova sbírka minerálů v Přírodovědeckém muzeu Slovinska
    Životní prostredie a rozvoj - Rio Summit '92
    Životní prostředí pro Evropu. Dobříšská konference ministrů životního prostředí a následné aktivity