Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Teplice
Článek
    Aktuální inženýrskogeologické problémy v severočeském hnědouhelném revíru
    Analýza pevných fází fluidních inkluzí v minerálech metodami elektronové mikroanalýzy (02-32 Teplice)
    Analýza pevných fází fluidních inkluzí v minerálech metodami elektronové mikroanalýzy
    Aragonit ve znělci Doubravské hory u Teplic
    Cenozoic "radiobarite" occurrences in the Ohře (Eger) Rift, Bohemian Massif: Mineralogical and geochemical revision
    Contrasting Flow Fabrics of Phonolite and Trachyte Domes and Implication to their Emplecement Mode: Example from České Středohoří Mts. - North Bohemia
    Detailed radon risk mapping in the Teplice agglomeration
    Distribution of elements in the world lignite average and its comparison with lignite seams of the North Bohemian and Sokolov Basins
    Doprovodné suroviny severočeského hnědouhelného revíru
    Dosavadní výsledky úkolu "Komplexní geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve"
    The effect of process variables on particulate emissions from fluidised bed combustion of Czech lignites.
    Emplacement of the Altenberg Granite Porphyry : AMS Data Constraints
    Evolution of Depocenter Geometries in the Most Basin: Implications for the Tectonosedimentary History of the Neogene Ohře Rift (Eger Graben), North Bohemia
    Excursion 2 - Field Guide for "Fluorite and Barite Mineralization Regimes in the Erzgebirge-Krušné hory"
    From mantled feldspars to snowball quartzes: petrogenesis of the Eastern Erzgebirge granite pluton
    The geological structure of the crystalline basement below the North Bohemian brown coal basin
    Geologická stavba diatrémy z Teplic a bentonitizovaná vulkanická brekcie
    Geologické poměry města Teplic v Čechách
    Geologie severočeské pánve, výsledky výzkumu, průzkumu a těžby
    Geothermal energy of the Ohře Rift region
    Goethe jako geolog v Čechách
    Goethe-Zeit - Zur Entwicklung der Erdwissenschaften im Bildungsprozess des österreichischen Bürgertums
    The hidden granite relief and its significance for prospection (an example of the eastern part of the Krušné hory Mts.)
    Historie a současnost v severočeské hnědouhelné pánvi
    Hydrické rekultivace jako součást obnovy krajiny v Podkrušnohoří
    Hydrogeologické poměry a odvodňování dolů severočeského hnědouhelného revíru
    Hydrogeologické poměry východní části SHR v návaznosti na zpracované mapy 1:25 000
    Hydrogeologie SHP a přilehlé části Krušných hor
    Klasifikace a kategorizace ploch severočeské hnědouhelné pánve postižených poklesy terénu po hlubinném dobývání
    Koráli z české křídové pánve (Scleractinia, svrchní cenoman-spodní turon)
    Late alpine silicification and associated mineralizations in the vicinity of Teplice, northwestern Bohemia, Czech Republic
    Laubeho spolupráce s teplickým muzeem a jeho sbírky
    Das luminiszenzaktive Structurinventar von Quarzphänokristen in Rhyolithen
    Magmatic history of the Altenberg-Teplice caldera in the aspect of Th-U data
    Melt inclusions in quartz phenocrysts in rhyolite from Cínovec near Teplice (the Krušné hory Mts.): Petrological significance
    Modelová studie zastoupení prvků v uhlí podkrušnohorský pánví a jejich srovnání s modelovými obsahy světových hnědouhelných slojí
    Montánní aspekty Humboldtovy a Freieslebenovy cesty Českým středohořím
    Multiple magmatic pulses of the Eastern Volcano-Plutonic Complex, Krušné hory/Erzgebirge batholith, and their phosphorus contents
    Neoide hydrothermale Gangmineralisationen im Vogtland-Erzgebirge
    Neotektonické poměry při východní části krušnohorského zlomu (02-14 Petrovice, 02-23 Děčín, 02-32 Teplice)
    Nerosty severočeské hnědouhelné pánve
    Nové důkazy o tektonické segmentaci teplické zřídelní struktury u Pravřídla (02-32 Teplice v Čechách)
    Nové záznamy čeledi Pinaceae a Taxodiaceae v marinních sedimentech severočeské svrchní křídy a paleogénu Západních Karpat (02-12 Teplice v Čechách, 34-11 Hustopeče)
    Ovlivnění podzemních vod těžbou nerostných surovin (11-21 Karlovy Vary, 02-32 Teplice, 24-12 Letovice, 15-44 Karviná)
    Paleontologický výzkum na území listu Ústí nad Labem
    Petrologický výzkum diatrémy v Teplicích-Šanově (02-32 Teplice v Čechách)
    Plagioclase-mantled K-feldspar in the Carboniferous porphyritic microgranite of Altenberg-Frauenstein, Eastern Erzgebirge/Krušné Hory
    Proměny krajiny Severočeské hnědouhelné pánve
    Přehled geologických poměrů na území listu 02-324 Teplice
    Příspěvek gravimetrie pro řešení geologických problémů v SHR
    Quartz and feldspar zoning in the eastern Erzgebirge volcano-plutonic complex (Germany, Czech Republic): evidence of multiple magma mixing
    Quartz phenocrysts stratigraphy of the Teplice rhyolite a window into stratified magma chambers
    The Quaternary fluorite and barite mineralization in the surrounding of the eastern part of the Krušné hory Mts. (NW Bohemia)
    Radioaktivní baryt od Teplic
    Revitalizace pánevní oblasti severních Čech trvale udržitelným zemědělstvím
    Sledování změn zemského povrchu v oblastech s povrchovou a hlubinnou těžbou hnědého uhlí
    The Teplice rhyolite (Krušné hory Mts., Czech Republic) : Chemical evidence of a multiply exhausted stratified magma chamber
    Teplický geolog Gustav Carl Laube
    Trace element chemistry and textures of low-temperature pyrites associated with shallow fossil subsurface geothermal discharge in the Eger Graben, northwestern Bohemia
    The transport conditions of fluorine and the precipitation of fluorite at low temperature
    Typology and internal structure of zircons from the granites of the Krušné hory-Erzgebirge batholith and associated rhyolite and granite porphyry
    Určování oblastí náchylných k sesuvům pomocí geografických informačních systémů a fotogrammetrie
    Výsledky komplexního eko-geologického výzkumu v severočeské a sokolovské hnědouhelné pánvi
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1999
    Zhodnocení vlivu těžby nerostných surovin na životní prostředí okresů Teplice a Prachatice
    Změny režimu podzemních vod pod vlivem těžby uhlí v SHP