Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Teplice (Česko)
Článek
    Extent of groundwater flow area: estimation from spring yield and terrestrial heat flow
    Informace o sanačních pracích v šachtě Pravřídla, provedených v roce 2000 a nových skutečnostech z doby jeho hloubení v roce 1881
    Nulté průvaly ryolitových vod v oblasti duchcovských dolů
    Prognóza obnovení přírodního hydrologického režimu termy Pravřídla v Teplicích po zastavení čerpání z Obřího pramene na Duchcovsku
    Projevy vulkanických systémů sz. Čech v leteckých magnetických, gama spektrometrických a gravimetrických mapách
    Přehled a posouzení vlivu nejvýzmanějších technických sanačních opatření realizovaných po průvalech ryolitových vod do dolů Döllinger, Viktorin a Gisela pro zajištění stability Teplické termy
    Řešení průvalů vod do dolů v minulém století ve vztahu k teplickým termálním pramenům
    Sanace zdroje termální vody v léčebném domě Beethoven
    Vulkanologische Untersuchungen des spätpaläozoischen pyroklastisch-kohärenten Gangsystems bei Burkersdorf im Osterzgebirge/Sachsen
    Výskyty barytu na Teplicku
    Vývoj znečištění ovzduší na území SHP v období 1994-2006
    Zhodnocení Pravřídla jako průzkumného důlního díla a jeho vliv na termu
    Zpracování dat o čerpání ryolitových vod statistickými metodami