Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Utín (Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod)
Článek
    Desilikovaný pegmatit s OH-bohatým fluorapatitem a niobovým rutilem z Utína u Havlíčkova Brodu
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů ve střední části havlíčkobrodského revíru
    Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části Českého masivu
    Povrchové stopy zpracování stříbrné rudy v poloze V Groubu na katastru obce Utín
    Stručný přehled o středověkém dolování stříbra v oblastech Stříbrné Hory a Utín