Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Velké Bílovice (Břeclav)
Článek
    Bílovické souvrství - nová litostratigrafická jednotka pro sarmat vídeňské pánve na Moravě
    Geodynamics and generation of hydrocarbons in the region of the Vienna basin, Austria