Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Velkolom Čs. armády
Článek
    Krušnohorský zlom ve Velkolomu Československé armády
    Podzemní těsnicí stěny, jejich využití pro ochranu lomů před mělkými podzemními vodami v SHR a první zkušenosti