Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Vltava (Česko)
Článek
    2D povodňový model Prahy a povodeň 8/2002
    Biogenní přepracování holocenních a recentních nivních usazenin v České republice
    Dlouhodobý trend a sezónní variace aktivity tritia v povrchových vodách před spuštěním JE Temelín
    Horizontal channel development on the upper Jizera and the upper Vltava Rivers between 1938 and 2012
    Posouzení vlivu Jaderné elektrárny Temelín na hydrosféru podle protokolu z Melku : poznatky z vrcholného procesu EIA provedeného na mezinárodní úrovni v ČR
    Úroveň kontaminace starých sedimentových nánosů Vltavy v plavebním kanálu Praha-Podbaba
    Vliv odpadních vod z JE Temelín na obsah tritia ve Vltavě a Labi
    Vltavská kaskáda pod tlakem vody a událostí