Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Vranov
Článek
    Kinematics of Variscan shear deformation in Moldanubian metamorphic Complex (SW Moravia)
    Mapování české části dyjské klenby
    Príspevok komplexnej geologicko-geofyzikálnej analýzy k riešeniu geologickej stavby a roponádejnosti východného Slovenska
    Skalní výchozy v údolí Dyje