Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Vranová Lhota (Svitavy)
Článek
    Mikrofaciální srovnání vápencových valounů z některých lokalit kulmu Drahanské vrchnoviny
    Reconstruction of syn- and postsedimentary tectonic events in flysch basin from limestone pebbles variation: Drahany Culm of the Moravian Rhenohercynian Zone
    Železnorudný výskyt u Vranové Lhoty (24-21, Jevíčko)