Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Západní Beskydy
Článek
    Geomorphological aspects of slope deformations in the Outer Western Carpathians, Eastern Moravia, Czech Republic
    K otázce kvartérní tektoniky ve východní části Západních Beskyd
    Morfostrukturní polygeneze Vnějších Západních Karpat (na příkladu Západních Beskyd)
    Predispozice, struktura a geochronologie svahových deformací kulminační části Západních Beskyd
    The use of morphometric parameters in tectonic geomorphology (on the example of the Western Beskydy Mts)