Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Země
Článek
    2. pracovní zasedání řešitelů projektu PAGES (Stream 1.) v ČR
    3D hybrid ray-FD and DWN-FD seismic modelling for simple models containing complex local structures
    Accuracy Assessments of Recent Earth Gravity Models Using Crossover Altimetry
    Accuracy estimates of normal heights computed at GPS sites
    Accuracy of normal heights determined using improved geopotential models
    Anisotropiy of magnetic susceptibility of rocks in the Rayleigh Law region: modelling errors arising from linear fit to non-linear data
    Antarktický ledovec a jeho vliv na zatopení Olomouce a přilehlé části Hané
    An asteroid breakup 160 Myr ago as the probable source of the K/T impactor
    Asteroids: Their composition and impact threat
    Atmospheric effects in the derivation of geoid-generated gravity anomalies
    C4 plant and climate evolution linked to Miocene CO2
    Cesta do středu Země. 1
    Cesta do středu Země. 2
    Changes in moment of inertia due to mantle circulation
    Comparison of solar and geomagnetic activity effects on the northern hemisphere weather changes
    Complete Periodical Geological Time-Table
    The composition of the Earths lower mantle and the bulk composition of the Moon?
    The composition of the Earth´s lower Mantle and the bulk composition of the Moon?
    Control volume method for the dynamo problem in the sphere with the free rotating inner core
    Coriolis´ force in the Earth´s solid tidal dynamics
    Člověk a geologický vývoj Země
    Deep structure, seismicity pattern and subduction generated concentration of metals in continental wedges overlying convergent plate margins
    Determination of geopotential differences between local vertical datums and realization of a world height system
    Determination of the geopotential scale factor from TOPEX/POSEIDON satellite altimetry
    Differences between mean sea levels for the Pacific, Atlantic and Indian Oceans from TOPEX/POSEIDON altimetry
    Discussion of the features of synthetic amplitude - distance curves of teleseismic P waves for global Earth models
    The Early Earth: Homogenous Accretion and Superheat
    Earth's dimension specified by geoidal geopotential
    Effect of a viscosity interface at 1000 km depth on mantle circulation
    Effect of lateral viscosity vartiations in the core-mantle boundary region on predictions of the long-wavelength geoid
    Explicit formula for the geoid-quasigeoid separation
    Further evidences for slabs in the lower mantle
    Geoid determination through ellipsoidal stokes boundary-value problem
    Geoidal geopotential and world height system
    Geologická historie a současná antropogenní produkce CO2
    Geomagnetic Field from the Earth´s Core: Its Wetsward Drift Rate and Some Probable Global-Tectonics Implications
    Geomagnetic Forcing on Climatic Variations
    Geomagnetic Pc3 pulsations during the total solar eclipse on Aug 11, 1999
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Global climate change and peatland carbon balance: An overview
    Global geodynamic long-term variations and expanding Earth hypothesis
    A global vertical reference frame based on four regional vertical datums
    Globální klimatická změna
    Hierarchical Structures and Periodicity in Geology and Geography
    Hierarchické struktury a cykličnost v geologii a geografii
    Hierarchie a periodicita ve vývoji Země
    Hierarchy and periodicity of ruptures in the Earth's crust (Model of PER systems)
    Hluboká horká biosféra : nad knihou Thomase Golda "The deep hot biosphere"
    Hluboká horká biosféra a zemský povrch : horniny hraničních ekosystémů prorostlé bakteriemi
    Hrozba klimatických změn : co prozrazuje výzkum nejmladší geologické minulosti
    I. Dynamika středu Země : Vnitřní jádro rotuje rychleji než zemský povrch
    Identification of magnetic minerals by scanning electron microscope and application of ferrofluid
    IERS and its importance for global geodynamics
    II. Dynamika pláště Země : Země se postupně zklidňuje, což paradoxně umožňuje promíchávání hmot v plášti
    III. Geochemická dynamika pláště : Zúrodňování vyčerpaných polí
    Imago Mundi : Úvahy o geoevoluci
    Impaktní krátery na Zemi
    Impakty pevných těles, historická realita (ale i budoucnost) bez příkras
    The Influence of the Core-mantle Boundary Irregularities on the Mass Density Distribution Inside the Earth
    Influence of the load wavelength on the permeability of a viscosity interface in the mantle
    Jádro a jadérko Země: perspektiva kosmická
    Jak dál v mezinárodním projektu Pangea?
    Jak vzniká zemětřesení
    Klima minulosti a budoucnosti. Část III, Klima ve čtvrtohorách
    Klima minulosti a budoucnosti. Část IV., Hlavní mechanismy globálních změn
    Klima minulosti a budoucnosti. Část V. Perspektivy
    Druhá konference o geologii Pangei
    Limits of global change of the cosmological environment since the origin of the Earth
    Linearized Inverse Approach to determination of the Explicit Form of Geoid Radius
    Long-term stability of sea surface topography from TOPEX/POSEIDON altimetry
    Long-term variations in the second sectorial stokes harmonics on the basis of TOPEX/POSEIDON altimetry between 1993 and 2000
    Magnetická pole planet a jejich satelity
    Mean Earth´s equipotential surface from TOPEX/POSEIDON altimetry
    Modelling of rapidly rotating thermal convenction using vorticity and vector potential
    Návraty obřího kontinentu
    New constraints on the lithium isotope compositions of the Moon and terrestrial planets
    Novinky z prekambria. 29.geologický kongres v Kjótu
    O predispozici v přírodě
    O vlku a oxidu uhličitém : atmosféra patří všem a podle toho vypadá
    Objevilo se potvrzení fixistického modelu PEP systémů?
    On the determination of the Earth's model - the mean equipotential surface
    Ozónová díra. Mezi Skyllou a Charybdou
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth. 2., Historical images of world volcanoes
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth. Historical images of world earthquakes
    Planety očima geologů
    Plate movements, earthquakes and variations of the Earth's rotation
    Počítače a dalkový průzkum Země
    Pojem krajiny v perspektivě geologického času
    Polnaja periodičeskaja škala geologičeskogo vremeni
    Pomáhaly houby rostlinám na souš? : Fosilní spory ze středního ordoviku
    Poslední chladný event v dějinách Země
    Poznámky k příspěvkům Hledání harmonie Země a Slabá místa deskové tektoniky. Odpověď Petra Rajlicha. Odpověď Radana Květa
    Pralesy pod zemí : les je to, co roste pod povrchem, a nad zem vyčnívá vcelku nezajímavými výhonky
    Problémy teoretického modelu ve vědách o Zemi
    Prosvěcování Země : seizmická tomografie odhaluje horké oblasti
    Quasigeoids for the territory of the Czech Republic
    The recognition of terrestrial impact structures
    Relation of the wave-propagation metric tensor to the curvatures of the slowness and ray-velocity surfaces
    Resolution tests of global geodynamic models by travel-time tomography
    The Role of Hierarchy and Periodicity in the Earth's Evolution (Synergetics in Geosciences)
    Rostoucí koncentrace CO2 v ovzduší : katastrofa nebo snesitelná změna?
    Second-order and higher-order perturbations of travel time in isotropic and anisotropic media
    Second tesseral harmonic torque due to the dynamics of the oceanic surface layer as detected by TOPEX/POSEIDON altimetry 1993-2000
    Seismic anisotropy in continental upper mantle
    Shock metamorphism of some minerals: Basic introduction and microstructural observations
    Simultaneous determination of Earth orientation parameters and station coordinates from combination of results of different observation techniques
    Solárně-terestrické vlivy na klima
    Spustil únik uhlovodíků globální oteplení?
    State of art in reconstruction of early Variscan block-and-basin configurations (Emsian-Eifelian, Devonian)
    Temporal variations in sea surface topography and dynamics of the Earth's inertia ellipsoid
    Thermal structure of the lower mantle
    TOPEX/POSEIDON altimetry and dynamics of the ocean atmosphere system
    Transition metals in superheat melts: implications for the composition of core and mantle
    Die Ursachen der Expansion der Erde
    Většina oxidu uhličiténo "bydlí" v karbonátech
    Vliv strukturálního uspořádání přírodních objektů na metodiku jejich průzkumu
    Voda nad zlato : investice do získávání pitné vody porostou
    Vulkánova dielňa
    Výstava Meteority, Země a my v Národním muzeu v Praze
    Země jako ledová koule : je rozvoj mnohobuněčných organizmů výsledkem globálního zalednění?
    Země-Měsíc jako dvojplaneta a k příčinám jejich vzájemného působení
    Změny magnetického pole Země - efekt dolní konjunkce Venuše