Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Zeměchy
Článek
    Fossil valleys of the Mostecká pánev (Basin)
    Malakologický výzkum opěrných profilů kvartérního klimatického cyklu
    Medzinárodný projekt výskumu spraší
    Nové poznatky o miocénu v oherském zlomovém pásmu (12-12 Louny)
    Porózita opuk
    Vliv látkového složení na fyzikálně mechanické vlastnosti opuk, ložisko Zeměchy u Loun
    Z historie těžby uhlí na Kralupsku