Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Zlaté Hory
Článek
    Charakteristika nerostotvorného prostředí na vybraných lokalitách Jeseníků na základě studia fluidních inkluzí
    Chemismus barytu jesenické oblasti
    The comparison of strata-bound massive sulfide deposits using the fuzzy-linguistic diagnosis of the Zlaté Hory deposits, Czechoslovakia, as an example
    Contamination of soils near tailing pond at polymetallic ore deposit Zlaté Hory
    Dva roky útlumu rudného hornictví u RD Jeseník
    General genetic model and roots of low metal contents of the Jeseníky Mts. deposits of the stratiform sulphide formation
    Genetická interpretace textur a struktur stratiformních ložisek Jeseníků
    Hydrobiologické hodnocení toků ovlivněných důlními vodami Rudných dolů Jeseník záv. Zlaté Hory a změny během 8 let
    Izotopické složení síry, uhlíku a kyslíku vybraných lokalit Jeseníků
    Ke způsobu vydobytí polostrmě uložených poloh na ložisku Zlaté Hory-východ
    Main genetic features of the base metal deposits in the Jeseníky Mts. (a review)
    Minor element geochemistry of pelitic schists of the Zlaté Hory ore district, the Jeseníky Mts.: Devonian tectonic setting of the primary sediment provenance
    Možnosti využití metody řečištních sedimentů pro vyhledávání ložisek zlata
    Nové sulfáty železa ze zlatohorského revíru v Jeseníkách
    Ohlédnutí za rudným hornictvím na Jesenicku
    Optimalizace ekonomického hodnocení ložisek nerostných surovin
    Paragenetická studie Ag-mineralizace ložiska Horní Město u Rýmařova
    Podmínky využitelnosti polymetalických ložisek Horní Benešov a Zlaté Hory-1.část
    Podmínky využitelnosti polymetalických ložisek Horní Benešov a Zlaté Hory-II.část
    Príspevok k úprave polymetalických rúd z lokality Zlaté Hory "A"
    Předběžné výsledky kategorizace pozůstatků dolování ve Zlatých Horách (15-11, Zlaté Hory)
    Přehled vývoje názorů na genezi jesenických kyzových ložisek na základě literatury let 1971-1987
    Regional typization of the iron skarns of the Bohemian-Moravian Heights (Českomoravská vrchovina)
    Sekundární minerály Zlatých Hor
    Sekundární minerály Zlatých Hor
    Slezské "valouny zlata"
    The strontium and sulphur isotopic composition of sulphates and sulphides from the Fe-Cu-Pb-Zn-(Ba) stratabound mineralisations of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    The structural and stratigraphic aspects of the mineralization controle of the Zlaté Hory ore district
    Supergene processes on ore deposits - a source of heavy metals
    Toponomie dolů ve Zlatých Horách
    Toponomie dolů ve Zlatých Horách
    Vplyv činnosti Rudných baní Zlaté Hory v Jeseníkoch na čistotu ovzdušia v priĺahlej oblasti
    Vybrané vlastnosti flotačních odpadů závodů RD Jeseník
    Stoleté výročí obnovení těžby zlata v Čechách - a jak dál?
    Výzkum fluidních inkluzí v křemeni na vybraných ložiskách zlata v Českém masívu
    Zlatohorský "glockerit"