Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Zlaté Hory (Jeseník, Jeseník)
Článek
    10 let od ukončení těžby rud v regionu Jeseníků a Rychlebských hor
    Chemizmus zlata v křemenné žíle štoly Maria Hilfe I ve Zlatých Horách
    Decade of seismological observations in the northern part of Moravo-Silesian region
    Hydrogeologický průzkum ložisek ve zlatohorském rudním revíru
    Konkurenceschopnost českých hornických technických památek ve srovnání s obdobnými památkami Polska a Slovenska na trhu cestovního ruchu
    Mineralogické lokality severovýchodní části Českého masivu významné v 19. století
    Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části Českého masivu
    A multianalytical approach for study of fresh nanosized precipitates from AMD at Zlaté Hory, Czech Republic
    Nový výskyt sekundárních minerálů Cu, Pb, Zn na ložisku Zlaté Hory-východ
    O zlatech z Jesenicka
    Placer gold and other economic minerals from the remnants of palaeofan deposits in the foreland of the East Sudetes, Poland
    Pohřbený kras v severním předpolí silesika
    Poznatky z novodobé hornické činnosti ve zlatohorském rudním revíru
    Preglacial to Holocene auriferous sediments from the East Sudetic Foreland: gold grades and exploration
    Probable genetic connection between mafic (lamprophyric) and felsic (granitoid) magmatism during formation of the Žulová Pluton (NE Bohemian Massif)
    Prof. Dr. Jaroslav Kokta a Zlaté Hory v Jeseníkách
    Rudní ložiska Jeseníků a Rychlebských hor a jejich minerály
    Seismological measurement in the Moravo-Silesian Region in 2003
    Sekundární minerály mědi ze Zlatých Hor, Nýznerova, Ludvíkova a Nové Vsi u Rýmařova
    Shear zones and mineralizations in the Sudetes, SW Poland
    Silikáty barya v metamorfitech a sulfidických rudách zlatohorského rudního revíru
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2., C. Geologie D. Mineralogie E. Geochemie stabilních izotopů
    Zlato v Schäffer Pinge, Zlaté Hory v Jeseníkách
    Złoto okruchowe i inne minerały ciężkie w osadach potoku Maruszka k. Burgrabic (Sudety Wschodnie)