Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Zlatno
Článek
    K otázke rudonosnosti medenoporfýrového systému Zlatna
    Litogeochemická prospekcia Cu-porfýrového zrudnenia v Štiavnických vrchoch
    Mineralógia a genéza Cu-porfýrového ložiska Zlatno v Štiavnických vrchoch
    Niektoré nové poznatky z Cu-porfýrového ložiska Zlatno
    Výskyt valleriitu v Štiavnických vrchoch
    Živce z intrúzie granodioritového porfýru na lokalite Zlatno