Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    pohoří Javorie
Článek
    Magmaticko-hydrotermálne a hydrotermálne explozívne brekcie centrálnej zóny stratovulkánu Javoria