Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    air pollution
Článek
    The effects of air pollution on the statue of Saint George and the Dragon in Cluj-Napoca, Romania
    Pravidelné variace znečištění ovzduší na vybraných stanicích v letech 2003-2006
    Regular variations of air pollution on selected stations during 2003-2007
    Zdroje znečištění ovzduší