Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    biotite
Článek
    Biotity třebíčského plutonu
    Compositional variation of biotite from Variscan granitoids in central Europe: a statistic evaluation
    Garnet-bearing granite from the Třebíč pluton, Bohemian Massif (Czech Republic)