Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    Branná group
Článek
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku