Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    chemical weathering
Článek
    Chování některých prvků při zvětrávání granitoidů melechovského masivu
    Chromium isotope variations (δ53/52Cr) in mantle-derived sources and their weathering products: Implications for environmental studies and the evolution of δ53/52Cr in the Earth's mantle over geologic time
    Dobšice a Zeměchy - perspektivní sprašové lokality pro paleoenvironmentální výzkum svrchního pleistocénu
    Mobilization of aluminum by the acid percolates within unsaturated zone of sandstones