Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    důlní otřes
Článek
    Co víme o indukovaných otřesech na Příbramsku
    Contribution to the study of problems of gas-dynamic phenomena at pit sinking in the Slaný Mine
    Geological conditions in the Vinařice allotment of the Kladno coal mine
    Geomechanické monitorovací systémy
    Informační a poradenské středisko Báňské měřické základny VŠB o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
    Krátkoperiodické elektromagnetické seizmografy na stanicích lokální seizmografické síťe v OKR
    Mechanické vlastnosti nadložních pískovců Dolu Kladno 2
    Mechanism of rockbursts from ČSA Colliery, Ostrava-Karviná Coal Basin (Czechoslovakia)
    Možnost prognózy důlních otřesů z konvergenčních měření
    Optická čidla pro indikaci a sledování některých geomechanických projevů horského masivu při hlubinném dobývání
    Oživení seizmické aktivity v širším okolí Opavy v roce 1993
    Poradensko-informační centrum o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
    Preliminary results of b-values analysis from mining-induced seismic events
    Proposal of multidisciplinary approach to the prediction of mining induced geodynamic processes
    Seismic monitoring of the long-wall face No. 138704 at the Lazy Mine
    Seismicity in a broader region of the North Bohemian Brown-Coal District (NBD) in 1982-1989
    Seismological analysis demonstration of strong rockburst
    Seismological monitoring in Ostrava area
    Seizmicita regionu ostravsko-karvinských dolů
    Simulation of aftershock series from rock samples
    Současné možnosti stanovení pravděpodobných příčin a mechanismů vzniku důlních otřesů
    Spectral analysis of short seismic signals
    Statistical analysis of induced seismicity parameters in the Ostrava-Karviná Coal Basin with regard to the 3rd tectonic block of the ČSA Colliery
    Statistická studie prostorového rozložení ohnisek důlních otřesů v karvinské oblasti OKR
    The testing of input data for the determination of rockburst focal mechanisms
    Typová analýza geofyzikálních dat
    Využití důlně měřických metod při stanovení prostorového a časového průběhu vlivu dobývání v oblasti ohrožené otřesovými jevy
    Zpracování dat na seismickém polygonu DPB Paskov a.s.