Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    geologické interpretace geofyzikálních měření hlubších zón zemské kůry a větších regionů
Článek
    Alpine Molasse Basins as a Mirror of Genesis and Development of Block Structure in the West Carpathians
    A Contribution to the Methodology of Magnetostratigraphic Studies of Strongly Remagnetized Lower Permian Rocks, Bohemian Massif
    Detection of abnormal fluid pressures by the CDP method in the East Slovakian Neogene Basin
    Geofyzikální indikace cirkulárních struktur Českého masívu
    Geomagnetic Field from the Earth´s Core: Its Wetsward Drift Rate and Some Probable Global-Tectonics Implications
    Je možné šuranský zlom interpretovat jako horizontální posun?
    K veporiku v podloží Krupinské planiny na základě výsledků letecké geofyziky
    Korové struktury Západních Karpat na hlubinném reflexním seizmickém profilu 2T
    A model of the Lithosphere Thickness in the Region of the Carpathians
    Muránsky tektonický systém - významný príklad horizontálnych posunov v Západných Karpatoch
    Některé výsledky kvantitativní gravimetrické interpretace v oblasti Hrubého Jeseníku a jeho okolí
    Quantitative gravimetric interpretation of the structure of the NE part of the Dyje Dome (Moravicum)
    Seminár Geologicko-geofyzikálne rezy Západných Karpát