Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    geologie
Článek
    Advances in the status of he Multilingual Thesaurus of Geosciences Database
    Ethical approach and social responsibility in geosciences
    Ethical aspects in geosciences and in the geoeducation
    Ethical Geology in the Education Process
    Gravitační svahové procesy jako geomorfologický extrém na příkladě Vnějších Západních Karpat
    Ke geomorfologickému poznání údolí řeky Svratky severozápadně od Brna
    Rozšíření poznatků o geomorfologickém vývoji lokality Obora v údolí Svratky sz. od Brna při použití vertikálního geoelektrického sondování.