Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    hydrofyzika a hydropedologie
Článek
    Čtyřparametrická rovnice infiltrace výtopou (řešení Haverkampa a Parlange)
    Půdní vlhkost v JV části Českomoravské vrchoviny
    Swartzendruberova rovnice pro vyhodnocení infiltračních testů
    Transport a iontová výměna kationtů v pórovitém prostředí