Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    landslide and cultural heritage sites
Článek
    Inženýrskogeologické poměry v širším okolí hradu Bezděz