Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    landslide mapping
Článek
    : Inženýrskogeologické poměry v okolí zříceniny hradu Trosky
    Mapování svahových deformací ve východní části Vsetínských vrchů