Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    landslide susceptibility
Článek
    Hodnocení sesuvného ohrožení a metody tvorby map náchylnosti území ke vzniku svahových deformací