Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    landslide susceptibility mapping
Monografie
    Hodnocení svahových deformací na Příhrazské vrchovině na Mladoboleslavsku
    Hodnocení svahových deformací v oblasti Vsetínska: zpráva za 3. etapu
Článek
    Hodnocení stabilitních poměrů na území Příhrazské vrchoviny
    Náchylnost svahů k sesouvání v západní části Moravskoslezských Beskyd
    Nebezpečné geodynamické jevy na území Kosmonoské výšiny
    Rozbor příčin nestability svahů v povodí Rožnovské Bečvy u obce Vidče
    Svahové deformace v západní části Chloumeckého hřbetu