Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    landslide susceptibility models
Monografie
    Analýza podmínek vzniku svahových deformací ve Vsetínských vrších