Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    landslides
Monografie
    1st European Conference on Landslides. Post-Conference Field Trip. East of the Czech Republic and Slovakia. Field Trip Guide
    Analýza podmínek vzniku svahových deformací ve Vsetínských vrších
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů na mapových listech 1:10 000: 25-23-13, 25-23-17
    Hodnocení svahových deformací v oblasti Mladoboleslavska: zpráva za rok 2004
    Program "ISPROFIN" č. 215120 "Podpora a prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými jevy". Podprogram 215124-1 Dokumentace a mapování...
    Sesuvy, člověk a krajina
    Svahové deformace a pseudokras
    Svahové deformace a pseudokras
    Svahové deformace a pseudokras
    Svahové nestability vzniklé jako důsledek extrémního jarního tání v březnu a dubnu 2006
Článek
    Analysis of geodynamic processes of sandstone plateaus in the Bohemian Paradise
    Analysis of preparatory factors of landslides, Vsetínské vrchy Highland
    Analýza faktorů podmiňujících vznik sesuvů na okrese Vsetín
    Aptitude of Slopes to Stability Failure in the Neovolcanite Region of České Středohoří Mountains (Czech Republic)
    Avalanche-like occurrences of slope deformations in the Czech Republic and coping with their consequences
    Dendrochronological analysis of Čeřeniště landslide (Czech Republic)
    Destruction of marginal parts of sandstone plateaus in the Protected Landscape Area Bohemian Paradise
    Dopady sesouvání na biotu
    Endangering of the dam stability of Palcacocha Lake by slope movements, in Peru
    Geodynamical phenomena of selected territories in the Protected Landscape Area Bohemian Paradise
    Geodynamické jevy na severovýchodním okraji Příhrazské plošiny
    Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku. Případová studie: Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch
    Geomorphological investigations at Machu Picchu, Peru
    Geomorphological research of large-scale slope instability at Machu Picchu, Peru
    Holocénní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby
    The Importance of the Lessons Learnt from Past Disasters for Risk Assessment
    The influence of climate on the České středohoří Mts. slope deformations - data analysis since the 18th Century
    Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku
    Land use changes conditioned by landsliding in the Moravian Flysch Carpathians
    Landslide risk analysis and its application in regional planning: an example from the highlands of the Outer Western Carpathians, Czech Republic
    Landslide susceptibility mapping under conditions of the Czech Republic
    Landslides triggered by heavy rainfall on July 1997 in the Czech Republic
    Mapování svahových deformací v okrese Vsetín na listě mapy 25-23-24
    Mapování svahových deformací v okrese Vsetín na listě mapy 25-41-08
    Methods for Debris Flow Hazard and Risk Assessment
    Microgravimetric investigations of geomechanical phenomena and processes
    Permeability and Soil Moisture Conditions of Landslides in Clayey Rocks
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth. 3. Historical images of landslides and rock falls
    Problematika svahových pohybů v Rio de Janeiru a jeho okolí
    Průzkum vybraných sesuvů po povodni v roce 1997 na příkladu okresu Vsetín
    Příspěvek k poznání změn a vývoje vegetace sesuvů a problematice jejich fytoindikace
    Přívalové proudy v okolí Machu Picchu, Cuzco, Peru
    Slope and erosional processes in Chabařovice open mine pit
    Some examples of deep-seated landslides in the Flysch belt of the Western Carpathians
    Statistical and GIS based spatial analysis of factors contributing to the landslide evolution, Outer Western Carpathians, Czech Republic
    Statistické metody tvorby modelů náchylnosti území ke vzniku svahových deformací
    Svahové deformace na Vsetínsku - pokus o zavedení GIS pro terénní mapování listu 25-23-24
    Svahové deformace v okolí Machu Picchu, Cuzco, Peru
    Svahové pohyby v severovýchodní části Vizovické vrchoviny v Moravsko-slovenských Karpatech
    To the distribution of slope deformations in the northeastern vicinity of Zlín town, Vizovická vrchovina Highland (Outer Western Carpathians)
    Use of GIS technology for slope stability modelling at a regional scale
    Vegetační poměry vybraných sesuvů v modelovém regionu Bystřička/Mikulůvka/Růžďka. (Předběžné sdělení)
    Využití geocachingu pro vzdělávání v oblasti nebezpečí a rizika vzniku sesuvů