Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    methods of prediction
Článek
    Criticism of prediction of coal self-ignition
    Příspěvek k predikaci samovznícení uhlí