Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    Miocene
Monografie
    Souhrnné zpracování geochemických a mineralogických dat z karbonátových konkrecí a pevných karbonátových poloh v lomu Bílina
Článek
    Bioturbation of claystones of the Most Basin in the Bílina Quarry (Miocene, Czech Republic)
    Biting and gnawing traces on reptilian and mammalian bones: a case study from the Miocene of the Czech Republic
    Detritic coal composition - vegetation sources for the Bohemian Miocene coal basins
    Effect of relative lake-level changes in mire-lake system on the petrographic and floristic compositions of a coal seam, in the Most Basin (Miocene), Czech Republic
    Features of sandstone paleorelief preserved: The Osek area, Miocene, Czech Republic
    Fossil biogenic structures (?invertebrate eggs) attached to mollusc shells (Miocene; North Bohhemian Brown Coal Basin, Czech Republic)
    Gnawing Traces on Reptile and Mammal Bones from Ahníkov (North Bohemian Brown-Coal Basin, Miocene, Czech Republic)
    Interplay between tectonics and compaction in a rift-margin, lacustrine delta system: Miocene of the Eger Graben, Czech Republic
    Late Miocene and Pliocene Ochotonidae (Mammalia) of Europe
    Marine and terrestrial bioerosion on Miocene bioclasts coupled with human adaptation (Paleolithic archaeological sites of South Moravia, Czech Republic)
    Miocene-Pliocene age of cave Snežna Jama na Raduhi, Southern Alps, Slovenia
    Miocénní sedimenty v Brně-Bohunicích (Ubytovna Fakultní nemocnice Brno)
    Paleoekologie vybraných poloh cyprisového souvrství (Sokolovská pánev)
    Paleoenvironmental reconstructions based on rocks magnetic proxies from Miocene lake deposits in the Sokolov Basin (NW Bohemia)
    A preliminary report on Paracitellus Eminens Dehm, 1950 (Aplodontidae, Ailuravinae, Rodentia, Mammalia) from the Early miocene of NW Bohemia
    A probable fossil bird nest, ?Eocavum isp., from the Miocene wood of the Czech Republic
    Sciuridae (Mammalia, Rodentia) z Tuchořic a Merkuru-sever
    Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně
    Sedimenty výplní krasových dutin v lomu Plešivec u Měňan - předběžná zpráva o výzkumu
    Some monocot pollen taxa from the Lower Miocene basal coaly deposits of the Czech and Polish parts of the Żytawa (Zittau) Basin
    Vrtavé stopy v kostech krunýřů suchozemských želv (miocén mostecké pánve)