Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    Mn-rudy
Článek
    Biologické loužení manganových flotačních odpadů na ložisku Chvaletice
    Flotační odkal z Chvaletic jako surovina pro výrobu elektrolytického burelu
    Manifestation of manganese mineralization in Liassic bituminous carbonates of the Branisko Mts.
    Nové poznatky o ložiskách v černých břidlicích střední a jižní Číny