Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    morphotectonic research
Článek
    Strefa sudeckiego uskoku brzeżnego w świetle wyników badań morfotektonicznych i analizy spękanych klastów w osadach czwartorzędowych