Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    Ostrava Region
Monografie
    Krajina Ostravska
    Soubor map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí na krajinu a životní prostředí Ostravska
Článek
    Člověk a průmyslová krajina Ostravska
    Demographic Prognoses for Some Seats in the Ostrava Region
    Development of Railway traffic and the network of sidings in the Ostrava region
    Dopravní zatížení a znečištění exhalacemi vybraných komunikací a vývoj železniční sítě a sítě vleček Ostravska
    Down-scaling of bituminous coal mining, restructuring of steel works and heavy engineering in the Ostrava region
    The effects of coal mining on the landscapes of the Ostrava Region
    The flood in August 1880 - one of the most severe natural disasterts of the 19th century in the Ostrava region (Czech Republic)
    The historical background and current situation of mass (industrial) forms of housing in the Ostrava region (Czech Republic)
    Hodnocení změn životního stylu obyvatel Ostravska
    Kategorizace obytných ploch Ostravska
    Komparace výsledků výzkumu pracovníků dolů ČSM a Paskov-Staříč
    Obytné prostředí v území postiženém útlumem těžby (na příkladu Ostravska)
    Percepce transfromačních změn životního stylu zaměstnanců v hornictví po roce 1990
    Proměny Ostravské krajiny v dlouhodobých výzkumech Geografického ústavu ČSAV a Ústavu geoniky AV ČR, pobočka Brno
    Přírodní extrémy a katastrofy na Ostravsku a jejich environmentální dopady na příkladu historických povodní
    Regional Geography is Dead. Long Live Regional Geography!
    Social climate in the Ostrava Region
    Typy reliéfu Ostravska
    Velké povodně na Ostravsku - zapomenutý přírodní fenomén