Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    petrografie obecně
Článek
    Anchiometamorfóza ve variském tektogenu střední Evropy - její vztah k tektogenezi
    Problém koncovky -ický a -ový v adjektivech odvozených od jmen minerálů
    Svátek pro českou petrologii
    Uplatnění metod vícerozměrné analýzy při zpracování petrologických a geochemických dat