Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    river
Článek
    Vývoj říční sítě Moravského krasu
    Význam říčních ostrovů pro poznání sukcese v nivní krajině na příkladu nivy řeky Oravy