Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    river regulation
Článek
    Analýza polohových změn koryt řeky Moravy ve Strážnickém Pomoraví: vliv regulace na dynamiku toku