Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    river terraces
Článek
    Geomorfologické aspekty vývoje reliéfu údolí střední Svratky
    Geomorphic evolution of the Svratka river valley, NW of Brno (South Moravia, Czech Republic)
    Terasy dolní Sázavy v úseku od Vrabčího Brodu po Kamenný Přívoz