Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    rizika geologická
Článek
    Analýza rizik ukládání tekutých odpadů do propustných vrstev se zaměřením na vytěžená ložiska uhlovodíků
    Assessment and Mitigation of Man-Induced Geologic Hazards Related to Dam Construction and Operation
    Erosional Hazard: Quantification of Soil Erosion Damages Detected by Satellite Images
    Hornictví a ochrana životního prostředí
    5. letní škola geologických rizik v Itálii
    Metodika vyjádření nebezpečnosti svahových pohybů užitím geografického informačního systému
    Monitoring systems
    Náhlá ohrožení geomorfologickými katastrofami v České republice
    Natural Hazards in the Czech and Slovak Republics
    Nový sesuv Čertovka (02-41 Ústí n. L.)
    Problems still to be solved
    Recent geodynamic phenomenon in northwestern Bohemia (Central Poohří)
    Riziko zabití člověka padajícím meteoritem
    Rocks Slopes of the High Tatras Mountains
    Sesuvná kalamita na svazích Langhe Cuneesi v sz. Itálii
    Soupis podzemních objektů hlavního města Prahy - Hlavní ekologická rizika
    Státní geologické služby pro životní prostředí
    Vliv magnetosféry na geochemické procesy v litosféře a troposféře
    Změny režimu podzemních vod ve strážském bloku vlivem těžby uranu