Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    temperature
Monografie
    Documenta geonica 2001. Geonics 2001. Temperature and its influence on geomaterials
Článek
    Bludné mořské víry a evropské klima. Jak se tělo Golfského proudu domlouvá s oceánem
    Determination of thermo-physical parameters of Carboniferous rocks in prospective area of underground coal mines of Ostrava-Karviná coalfield
    Factors influencing the amount of CO2 sorbed on coal
    Influence of temperature on permeability and stress strain behaviour of granodiorite
    Temperature effect on selected mechanical properties of rocks of Skalka locality
    Vliv působení teploty na změny propustnosti hornin za trojosého stavu napjatosti
    Vliv teploty a režimu temperace na změny fyzikálních vlastností granitu a pískovce
    Výpočet mikroklimatických podmínek v separátně větraných důlních dílech programem "Separát"