Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    terénní aplikace laboratorních metod, odběr vzorků
Článek
    Use of rock-eval pyrolysis for determination of the coalification degree and technological type of coal ; Seismic measurements at the north-western margin of the North-Bohemian Brown Coal Basin between Prunéřov and Chomutov
    Vliv hmotnosti navážky na chyby stanovení složky vyvolané heterogenitou vzorku