Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    thermal expansion
Článek
    The effect of selected sandstone mineralogical composition on final thermal expansion
    Komplexní posouzení vlivu fyzikálně-chemických vlastností hornin na jejich tepelnou roztažnost