Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    útesová facie
Článek
    Brachiopodi některých význačných triasových lokalit Severních vápencových Alp
    Coral clasts and redeposited corals as clues for the reconstruction of Mesozoic and Tertiary elevations and depressions on the North Tethyan passive margin
    Devonský útes u Koněprus. Necháme zničit naše největší a nejkvalitnější ložisko hodnotných vápenců, areál zcela vyjímečného přírodovědeckého a ekologického významu?
    Ein Riff des Unterdevon bei Koněprusy
    Facies against the global isotope control (C and O isotopes, Devonian reef margin, Moravia
    Review of the Lower Devonian (Pragian) Gastropoda and Tergomya in the Barrandian (Bohemia) and their assemblage
    Sedimentologie des kalkalpinen Mesozoikums in Salzburg und Oberösterreich (Jura, Kreide) : exkursion B1
    Trilobites from the Givetian and Frasnian of the Holy Cross Mountains