Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    útlum hornické činnosti
Článek
    Březohorský rudní revír
    Dobývání a úprava železné rudy na dole Měděnec včetně hornických prací v okolí
    Dobývání rud na ložisku Kutná Hora
    Ekologické a ekonomické aspekty likvidace chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Fluoritová těžba v České republice
    Hornoslavkovsko-krásenský rudní Sn, W revír
    Potřeba komplexního zhodnocení rudného hornictví v Českém masivu od roku 1945 do zahájení útlumových programů, jako závěrečného a zásadního dokumentu České republiky pro danou oblast
    Revitalizace území po ukončení těžby uhlí v lomu Chabařovice (02-32 Teplice, 02-41 Ústí nad Labem)
    Životnost průmyslových zásob nerostných surovin v ČR